Infraštruktúra diaľnic a tunelov na Slovensku
Logistický park pri Senci sa ďalej rozširuje.