Na kafe s… Erikom Vicenom, zástupcom generálneho riaditeľa pre obchod spoločnosti PPA CONTROLL