Obnoviteľné zdroje v EÚ prvýkrát predbehli fosílne palivá. Bude to dlhodobý trend?
Mikrosiete ako budúcnosť energetiky v priemyselných parkoch