Project Description

VONKAJŠIE ROZVODY VN/NN

  • Dodávka a montáž VN a NN káblov
  • Dodávka a montáž káblových trás
  • Odborná montáž a pripojenie transformátorov
  • Odborná montáž a pripojenie distribučných NN rozvádzačov
  • Revízie, úradné skúšky, overenia