IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

A PPA CONTROLL, a.s. társaság és leányvállalatainál bevezetésre került az STN EN ISO 9001 szerinti szabvány minőségirányítási rendszer, amely a következő területeken folytatott tevékenységeket foglalja magában: „Tervezés, mérnöki tevékenység, műszaki folyamatok vezérlőrendszerének telepítése és szervizelése, berendezés technika, gyengeáramú és erősáramú elektromos rendszerek az energetikában, vegyiparban, kohászatban, élelmiszeriparban, és más ipari ágazatokban, beleértve az erőműveket. Elektromos elosztók tervezése és gyártása. Energia vásárlás és eladás.“
Fő prioritásaink közé tartozik ügyfeleink, alkalmazottjaink és más érdekelt felek hosszú távú elégedettségének biztosítása és elvárásainak teljesítése, a tervezett eredmények elérése, a leszállított termékek, illetve nyújtott szolgáltatások minőségének fokozása. Ezen célok eléréséhez a minőségirányítási rendszert folyamatosan fejlesztjük, hatékonyságát rendszeresen értékeljük, folyamatosan keressük a lehetőségeket, mérlegeljük a kockázatokat, illetve belső és külső tényezőket, csökkentjük a költségeket és fejlesszük a termékeinket/szolgáltatásainkat.

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZER és a KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság, illetve a környezetvédelem alapelvei társaságunk vállalkozói tevékenységeiben is megnyilvánulnak, ennek célja, az esetleges nem kívánt helyzetek megelőzése, melyek esetlegesen környezetszennyezést, egészségkárosodást, vagy más munkaügyi, illetve anyagi károkat okozhatnának.
A PPA CONTROLL, a.s. társaság és a leányvállalatai munkavállalói számára, illetve a beszállítóink munkavállalóinak is biztosítja a kommunikációt, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, illetve a környezetvédelem fontosságáról és követelményeiről, biztosítjuk továbbá a megrendelések kivitelezésénél ezen szempontok érvényesítését és teljesítését. A HSE-kockázatkezelés integrációjával a munkavállalók napi munkatevékenységében szeretnénk kiküszöbölni a munkahelyi baleseteket és az egészségkárosodást, csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét, növelni az újrahasznosítás mértékét és az elő környezetre gyakorolt káros hatásokat a lehető legkisebbre csökkenteni.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer, illetve a környezetközpontú irányítási rendszer a következő tevékenységeket foglalja magába: Megrendelések beszerzése a műszaki folyamatok vezérlőrendszerei, a berendezés technika, az erősáramú és gyengeáramú elektromos rendszerek tervezésére, beszállítására, telepítésére és karbantartására, beleértve a komplett ipari és az energetikai műszaki technológiák telepítését, valamint megrendelések közvetítését a leányvállalatok számára csakúgy, mint a leányvállalatok támogatását a gazdaság területén.

VÁLLALKOZÓK BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNYA

Mint gyakrabban találkozhatunk a biztonság iránti növekvő igényekkel, ennek okán a SCC (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) szabvány felhasználása által a mi tevékenységünk is az PPA CONTROLL csoport társaságain belüli biztonsági szint növelésére irányul. Ezen új eszköz segítségével a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, illetve a környezetvédelem területén, szükséges módosítani a munka közbeni elveket és testre szabni azon tevékenységeket, melyeket nem csak a munkavállalóink, hanem a beszállító társaságok munkavállalói is végeznek. Az SCC szabvány új megvilágításba helyezi a folyamatokat és a munkakörnyezetet, növeli a munkavállalók tudatosságát az Egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi (HSE) kockázatokról és viselkedésekről, és az ügyfelek, illetve más résztvevő felek szükségleteinek és elvárásainak teljeskörűebben kielégítését.
2017 júniusában valósult meg a rendszer bevezetése, ennek eredménye a PPA CONTROLL csoport kiválasztott társaságainak SCC szabvány szerinti tanúsítása.