Irányítási rendszerek

A „PPA CONTROLL, a.s.” (PPA CONTROLL, Rt.) társaság és leányvállalatai már 1997 óta rendelkeznek a vállalataikba bevezetett és tanúsított STN EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerükkel. 2022-ben már tiszteletreméltó 25 éves múlttal rendelkezik azon vállalati szemléletünk és megközelítésünk, mely nem csak tevékenységeinkkel érintett felek követelményeinek megértésére és következetes teljesítésére helyez hangsúlyt, hanem a vonatkozó folyamatok hatékonyabbá tételében és folyamatos javításában is rejlik.

Vállalati folyamataink szerves és elkerülhetetlen részét képezik a munkabiztonsági, a munkahelyi egészségvédelmi és a környezetvédelmi alapelvek. Ezen alapelvek érvényesülését és teljesítését megbízásaink végrehajtása során azzal biztosítjuk, hogy a minőségbiztosítási, munkabiztonsági és környezetvédelmi követelmények fontosságának kommunikáljuk ugyanúgy „PPA CONTROLL” vállalati csoport munkatársai felé, mint a beszállítók munkatársai felé is. Biztosítani szeretnénk ügyfeleink, alkalmazottaink és a további érintett felek hosszú távú elégedettségét, elvárásaik teljesítésülését és szeretnénk kizárni a munkahelyi balesetek és egészségkárosodások létrejöttét, kizárni a vállalkozói tevékenységek kockázatait és a lehető legkisebb mértékre csökkenteni a környezetre gyakorolt ​​káros hatásokat.

Az egyes irányítási rendszerek fokozatos integrálásának végrehajtásával a minőség és munkabiztonság, valamint az egészség- és környezetvédelem terén, melyet a „PPA CONTROLL” cégcsoporton belül valósítottunk meg, a sikerült újra-engedélyeztetési audittal egységes tanúsítványt szereznünk az STN EN ISO 9001, 14001 és 45001 szabványokkal összhangban. Társaságunk felelősségteljes hozzáállását az EBK követelményei terén (HSE – Health – Safety – Environment (Egészség – Biztonság – Környezet)) az SCC P (Safety Certificate Contractors – Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) tanúsított szabvány alkalmazásával támasztjuk alá, mely révén szeretnénk biztosítani a munkabiztonságra, az egészségvédelemre és a környezetvédelemre vonatkozó követelmények teljesítését a jogszabályi követelményeken felül is.

Az ügyfelek és tevékenységeinkkel érintett felek igényeinek, elvárásainak átfogóbb kielégítése érdekében a „PPA CONTROLL” cégcsoport vezetése úgy döntött, hogy megvalósítja az STN EN ISO/IEC 27001 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer követelményeit. A „PPA CONTROLL” cégcsoport vállalatai már 2020-ban megkezdték az adatok és információk védelmének növelését biztosító intézkedések integrációját a vállalati folyamatokba, annak érdekében, hogy teljeskörűen növeljük az információbiztonság szintjét.

A megvalósítási folyamatot 2021 októberében egy tanúsító audit zárta, amely alapján a „PPA CONTROLL” cégcsoportnak sikerült megszereznie az információbiztonsági rendszer tanúsítványát az STN EN ISO / IEC 27001 szabvány szerint. Bízunk benne, hogy az adatok és információk követ-kezetes védelmével továbbra is az Ön megbízható és megbízható partnerének számítunk.

A tanúsított irányítási rendszerek tárgya a következő területeken végzett tevékenységeket foglalja magába: „Irányítási- és vezérlőrendszerekkel végzett üzleti és mérnöki tevékenységek, ezek terve-zése, szállítása, telepítése és szervizelése, valamint, műszerekkel, gyengeáramú és erősáramú elek-tromos rendszerekkel végzett fenti tevékenységek ipari ágazatokban és az energetikában. Teljes technológiai egységek szállítására irányuló projektek irányítása és megvalósítása. Elosztó-berende-zések tervezése és gyártása. Energia vásárlása és értékesítése.”

ISO 9001/14001/45001

ISO/IEC 27001

SCCP:2011