Žilina 17. decembra (TASR) – Zvýšiť bezpečnosť pri prevádzke tunelov diaľničnej siete v Slovenskej republike má pomôcť simulátor riadenia tunelov, ktorý dnes predstavili na pôde Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline.

Projekt, financovaný v rámci štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) s názvom Centrum výskumu v doprave, má ďalej pomôcť pri zbere dát z prevádzky tunelov a ich spracovaní, analýze rizík, poskytnutí poznatkov pre projektovanie nových tunelov a vedeckej činnosti. „Investícia presiahla 500.000 eur a sme radi, že sa podarilo aj v rámci aplikovaného výskumu zamerať projekt tak, že bude potrebný pre prax. Z NDS nám pomáhajú definovať problémy, ktoré v súčasnosti majú a ktoré bude treba riešiť,“ uviedol vedúci katedry Technológie a manažmentu stavieb (TMS) ŽU Ján Mikolaj.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a.s. podľa jej generálneho riaditeľa Milana Gajdoša víta projekt simulátora, v ktorom sa spojil výskum s praxou. „Očakávame riešenie výskumných úloh, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti pri prevádzke tunelov. Dlho bol na diaľničnej sieti len tunel Branisko. Postupne pribúdajú ďalšie a čo sa týka rozostavaných úsekov, respektíve úsekov, ktoré pôjdu do výstavby, bude na nich oveľa viac tunelov ako doteraz. Tunel je v rámci diaľničnej siete miestom, kde by mohli mať mimoriadne udalosti najzávažnejšie dôsledky. Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby operátori v rámci tunela a pracovníci, ktorí riešia tieto situácie, boli pripravení a riešili ich čo najlepšie,“ povedal Gajdoš.

Simulátor funguje podľa riaditeľa úseku dopravných technológií spoločnosti PPA INŽINIERING s.r.o. Igora Jamnického ako počítačový program. „Simuluje celú prevádzku tunela, všetky technologické zariadenia a dopravu v tuneli vo forme simulácie 3D video dohľadu. Všetky zariadenia fungujú reálne. Reagujú na odozvy operátora, reagujú na algoritmy riadenia, ktoré sú naprogramované v centrálnom riadiacom systéme tunela. V zmenšenom je celý centrálny riadiaci systém tunela naprogramovaný tu v počítačoch. Operátor, ktorý tu sedí, má pocit, akoby sedel na reálnom operátorskom pracovisku skutočného tunela,“ povedal Jamnický.

Rektorka ŽU Tatiana Čorejová podotkla, že univerzita má viacero simulátorov aj v iných oblastiach, ale v tomto prípade ide o unikátny simulátor, prvý na Slovensku. „Môže priniesť zlepšenie spolupráce s praxou. Je to otázka výskumu pre prax, nielen výskum pre výskum. Aby sme dokázali z toho získať pridanú hodnotu, ktorú by mal mať výskum z hľadiska hospodárstva. A samozrejme, je to aj pridaná hodnota pre študentov. Nielen pre tých, ktorí študujú technológiu a manažment stavieb. Ale aj všetkých projektantov, ktorí sa aspoň môžu zoznámiť, čo to znamená tunel a jeho prevádzka. Že to nie je len stavebné dielo. Ale je to množstvo ďalších profesií, ktoré sa podieľajú na tvorbe tohto informačného a zabezpečovacieho systému,“ dodala Čorejová.

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného (VÚD), a.s. Žilina Ľubomír Palčák pripomenul, že simulátor riadenia tunelov je súčasťou projektu Centrum výskumu v doprave – pracoviska, ktoré vytvorili VÚD a ŽU ako spoluprácu medzi akademickým a privátnym sektorom vo výskumnej oblasti. „Aj keď sú prijímané stále prísnejšie normy pri výstavbe tunelov, riziko je tu veľké. Ak sa niečo stane, či už je to dopravná nehoda, požiar alebo iný technický problém, máme sťažený prístup záchranných zložiek do tunela. A napríklad pri požiari je tunel ako komín, požiar sa veľmi rýchlo šíri. A vieme aj z veľkých tragédií, ktoré sa v minulosti stali vo svete, že dlhé roky sa v tuneli nič nestalo, potom prišla jedna tragédia a boli to desiatky životov, ktoré vyhasli. Preto je veľmi dôležité byť pripravený, ak by sa tam niečo stalo. Na toto takéto zariadenia slúžia,“ uzatvoril generálny riaditeľ VÚD.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy a fotoreportáž.