Zelený vodík je ekologický a planétu nezaťažujúci zdroj energie, ktorý dokáže poháňať autá, ale aj priemysel. Ako sa zelený vodík vyrába a aká môže byť jeho budúcnosť na Slovensku?

Európa vrátane Slovenska potrebuje prejsť na bezemisné zdroje energie. Podľa európskeho „balíčka“ Fit for 55 sa majú emisie v EÚ znížiť o 55 % do roku 2030 a uhlíková neutralita sa má dosiahnuť do roku 2050. My ako skupina spoločností PPA CONTROLL, naši zákazníci aj partneri k tomu prispievame už dnes. Popri iných ekologických zdrojoch energie sa aktívne zaujímame a pripravujeme aj zavádzanie technológií potrebných na výrobu zeleného vodíka.

Bude to drahé

Zmeny, ktoré nás všetkých čakajú, nebudú bezbolestné. Najväčší znečisťovatelia ovzdušia, ktorými sú podľa štatistík priemysel, energetika a doprava, musia prejsť zásadnými technologickými inováciami, aby mohli využívať nefosílne zdroje energie. Aj v PPA CONTROLL si uvedomujeme, že sa k tomu nedá dopracovať zo dňa na deň a že si to bude vyžadovať obrovské investície z verejného, ale aj súkromného sektora.

Prechodné obdobie, počas ktorého bude dovolené využívať aj nie úplne čisté zdroje energie, však môže byť kratšie, než sa predpokladalo. Je to spôsobené tým, že okrem nutnosti odvrátiť environmentálnu krízu sa stalo prioritou hľadanie alternatívnych zdrojov energie, ktoré by neboli závislé od dodávok z Ruska.

Extrémne vysoké ceny energií tiež zrejme zohrajú úlohu vo vývoji a najmä nasadení najskôr prechodných a potom nových zdrojov energií.

Vodík a zelená elektrina

Dobrou správou pre Slovensko je, že pokiaľ ide o výrobu elektriny, je krajina sebestačná. A taká by mala zostať aj po tom, keď sa zmení využívanie hnedého uhlia ako zdroja energie v Elektrárňach Nováky a Vojany a dokonca aj po plánovanom odstavení blokov v Jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice.

Elektrárne u nás vyrobili v roku 2020 viac ako 29 TWh elektriny, pričom polovica bola vyrobená jadrovou energiou. Tá je podľa aktuálnej taxonómie označená ako udržateľná. Zatiaľ menej ako 20 % z celkového energetického mixu pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Je preto potešujúce, že sa na Slovensku objavujú prvé pionierske projekty v oblasti spracovávania nerecyklovateľného odpadu, z ktorého je možné získať plyny ako biometán a vodík alebo premeniť priamo na energiu, ktorá by inak ostala nevyužitá a odpad by iba zaťažoval životné prostredie. Na takýchto projektoch sa podieľa aj PPA CONTROLL.

Eko je iba zelený vodík

Práve biometán a vodík sú podľa EÚ zdroje energie, ktorými sa nám podarí dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a väčšiu nezávislosť od dodávok zemného plynu z Ruska.

Aj Slovensko má vypracovanú Národnú vodíkovú stratégiu. Podľa nej by mal byť zelený vodík zdrojom na pohon áut, nákladnej a vlakovej dopravy aj regionálnych autobusov. V prevádzke sú už prvé dve čerpacie stanice na vodík a majú pribudnúť minimálne dva tucty ďalších.

Využívať vodík môžu aj oceliarne, cementárne a ďalšie oblasti priemyslu, kde elektrifikácia buď nie je možná, alebo by bola nerentabilná. Aby však išlo reálne o ekologický zdroj, musia využívať skutočne iba zelený vodík.

Výroba zeleného vodíka

Výroba zeleného vodíka si vyžaduje čistú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. My v PPA CONTROLL vieme, že v súčasnosti sa drvivá väčšina tejto suroviny vyrába tzv. špinavou cestou, teda nie z obnoviteľných zdrojov.

Podľa spôsobu výroby a vplyvu na životné prostredie poznáme štyri druhy vodíka – zelený, modrý, šedý a hnedý (čierny).

Hnedý, respektíve čierny, sa vyrába oxidáciou (spaľovaním) uhlia a ani omylom nie je ekologický. Modrý a šedý sa získavajú zo zemného plynu, resp. metánu, pričom pri modrom sa na rozdiel od šedého oxidy ako vedľajší produkt výroby zachytávajú a využívajú pri ďalšom spracovaní. Ako modrý vodík sa niekedy označuje aj taký, ktorý sa vyrába elektrolýzou z vody, ale využíva sa pri tom elektrická energia vyrobená štiepením jadra.

Sme presvedčení, že do budúcnosti by mala byť ťažiskom výroba zeleného vodíka elektrolýzou, čo si vyžaduje čistú a zvyšnú elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktorá by sa inak nespotrebovala a bolo by ju potrebné uskladniť.

Prvé lastovičky

Nie je vylúčené, že na to bude slúžiť elektrická energia z fotovoltickej elektrárne, ktorá sa aktuálne za 60 miliónov eur buduje v susedstve dvoch jadrových blokov v Jaslovských Bohuniciach. Nový slnečný park má mať výkon 48 MW a má ambíciu byť najväčšou fotovoltickou elektrárňou na Slovensku. Podľa našich informácií sa uvažuje o tom, že by mohla byť súčasťou väčšieho projektu na výrobu zeleného vodíka.

Ďalšie možnosti

Pozorne sledujeme výskum, vývoj a vedecký pokrok v tejto oblasti kdekoľvek na svete. Mnoho krajín pracuje na hľadaní ďalších spôsobov výroby zeleného vodíka. Napríklad japonské technologické spoločnosti sa rozhodli vyrábať zelený vodík z plastov.

Krajina vychádzajúceho slnka ročne vyprodukuje 9,4 milióna ton plastového odpadu. Ten sa bude zahrievať na vysokú teplotu, čím sa plyny rozdelia na samostatné molekuly. Týmto spôsobom je možné zachytiť vodík, ktorý je takmer 100 % čistý a môže sa tak používať ako palivo.

Na zahrievanie plastového odpadu sa použije plazmový horák, ktorý je schopný vyprodukovať teplotu od 3 500 do 4 000 stupňov Celzia. Tento proces by mal byť viac ako 5-krát ekologickejší než získavanie v súčasnosti najčistejšieho zeleného vodíka.