Rastúce ceny energií a najmä elektriny reálne ohrozujú mnohé firmy a výrobné podniky. Nie je vylúčené, že ak neurobia vhodné opatrenia, na budúci rok nebudú schopné vyrábať alebo ceny ich produktov a služieb budú také vysoké, že môžu byť neobchodovateľné. My v PPA CONTROLL, našťastie, vieme, ako sa tomuto problému vyhnúť, pretože prinášame reálne riešenie, ako ušetriť energiu.

Hoci už teraz sú ceny energií na 20-ročných maximách, budúci rok bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte drahší. Cena elektriny na spotoch kontinuálne stúpa. Aj výrobné podniky, ktorým sa na tento rok podarilo nakúpiť elektrinu za relatívne dobré ceny, o pár mesiacov o túto výhodu prídu.

Náklady na energie tak môžu byť pre nejeden podnik v roku 2023 likvidačné. Jediným riešením je nájsť spôsob, ako ušetriť energie a reálne znížiť faktúry za elektrinu.

„Hoci sa každý zodpovedný riaditeľ, majiteľ alebo manažér výrobného podniku teraz nevyhnutne zaoberá témou energií a hľadá úspory, bez dostatočných informácií je to náročné, ba možno až nereálne. Je to ako hľadať ihlu v kope sena, pretože jedinú informáciu, ktorú má, je veľké číslo na mesačnej faktúre za elektrinu,“ hovorí náš energetický audítor Michal Kolimár z dcérskej spoločnosti PPA Power DS, s. r. o.

S PPA CONTROLL máte kontrolu

PPA CONTROLL však ponúka výrobným podnikom riešenie – systém online meraní výrobných liniek a podporných technológií, na základe ktorého získate skutočne prehľadný energetický audit.

Ide o malé náklady v krátkom čase, ktoré prinesú úsporu v desiatkach tisíc eur za energie. „Pre bežný výrobný závod obvykle stačí 10 až 20 meraní kľúčových technológií. Do systému pripájame napríklad jednotlivé linky, roboty, ohrevy, kompresory, osvetlenie, vzduchotechniku či chladenie. Vedenie vášho podniku zrazu vidí, z čoho sa skladá ich 20-tisícová mesačná faktúra za energie,“ pokračuje M. Kolimár.

Výstupom je samostatný graf pre každý spotrebič aj s cenou v eurách. Je veľmi zrozumiteľný, čo je dôležité na analýzu a ďalšie kroky nastavenia šetrenia.

 

Drahé stláčanie vzduchu

„Mnoho firiem napríklad nevyrába v noci alebo cez víkendy. Napriek tomu aj vtedy spotrebúvajú okolo 20 až 30 % energie. Online meraním vieme odhaliť, čo túto spotrebu tvorí. Neraz prídeme na to, že sú pozapínané zariadenia, ktoré buď vôbec nie sú potrebné, alebo sa dá ich výkon výrazne znížiť,“ pokračuje expert z PPA Power DS.

Opakovane sme boli svedkom veľkého začudovania manažérov výrobných podnikov, kde sme robili merania, keď zrazu čierne na bielom videli, koľko ich mesačne stojí to, že im uniká stlačený vzduch.

„Pomocou nášho systému dokážeme zmerať, koľko vzduchu a koľko eur takto bez úžitku zmizne. Keďže na stláčanie vzduchu sa spotrebuje veľa elektriny, odstránenie tohto plytvania reálne ušetrí tisíce eur ročne,“ vysvetľuje audítor z PPA Power DS.

Skryté úniky, na ktoré sami neprídete

Pri jednom z online meraní naši kolegovia z PPA Power DS zistili napríklad aj to, že hoci sa v podniku cez víkendy nepracovalo, spotreba elektriny sa približovala úrovni plnej prevádzky.

Naše merania odhalili, že zamestnanci si v čase voľna chodili na pracovisko vyrábať veci pre seba – na firemnom zariadení a z firemných materiálov.

„Takéto odhalenia, samozrejme, nie sú cieľom meraní, ale z času na čas sa podarí zistiť aj niečo, čo by vedenie podniku nečakalo,“ skonštatoval Michal Kolimár.

 

Pomáhame ušetriť na energiách

Naše online merania sú robené tak, že všetky namerané hodnoty môžete sledovať online na webovom rozhraní. „Je to dôležité nielen kvôli informovanosti, ale aj kvôli praktickej stránke veci a hľadaniu optimálnej cesty k reálnym úsporám,“ pokračuje M. Kolimár.

Naši energetici vedia skúšať rôzne nastavenia zariadení a potom vidia, v akom režime je spotreba najnižšia. Manažment podniku, ktorý si u nás službu merania objednal, zase dokáže stanoviť a vyhodnotiť ciele po mesiacoch alebo kvartáloch a vidí, či sa spotreba znížila. V neposlednom rade, keď má podnik informácie o spotrebe jednotlivých zariadení, môže lepšie plánovať aj množstvá a rezervovanú kapacitu, a tak sa vyhnúť pokutám a prirážkam na faktúrach.

Reč čísel

Nastavené zmeny sa v reči čísel veľmi rýchlo prejavia ako úspory v tisíckach až desiatkach tisíc eur ročne.

„Ak napríklad znížite odber 500 kW stroja len o 5 %, je to 25 kW na výkone. Týchto 25 kW vám ušetrí mesačne 18 MWh elektriny. Pri súčasných cenách úspora predstavuje 3 600 € mesačne, teda 43 200 € ročne,“ vysvetľuje M. Kolimár. Na budúci rok bude táto úspora energie ešte väčšia.

Druhým príkladom môže byť osvetlenie. V množstve priemyselných hál sa zbytočne celý deň svieti. Keď si však uvedomíte, že príkon svietidiel je v desiatkach kW, ktoré sa zbytočne spotrebúvajú každý deň niekoľko hodín, vyjde vám, že potenciálne môžete takto ušetriť tisícky eur mesačne.

 

Nové technológie

Okrem správneho nastavenia existujúcich technológií vo výrobnom podniku ponúka PPA CONTROLL aj službu merania spotreby energií po inštalácii nových technológií a zariadení.

„Iba podniky, ktoré si dajú urobiť tieto finančne nie také náročné merania, zistia, či je reálna úspora taká, aká bola deklarovaná dodávateľom. Ak nie, môžu ešte v záruke požadovať od dodávateľa lepšie nastavenie technológie alebo iné riešenie. Tento prístup sa využíva aj pri EPC kontraktoch, kde je dosiahnutie úspory zakotvené priamo v realizačnej zmluve danej technológie a odporúčam využívať ho pri zavádzaní nových technológií ako reálny nástroj na šetrenie aj ochranu svojej investície,“ uzatvára náš energetický audítor.

S PPA CONTROLL tak máte pod kontrolou technológie aj náklady na energie. Úspory, ktoré vám prinesie využitie našich služieb online meraní spotreby, môžu už na budúci rok rozhodnúť o bytí alebo nebytí vašej výrobnej prevádzky, minimálne však o tom, či šetrením na energiách získate oproti konkurencii výhodu. A to všetko bez obmedzenia výrobného procesu.