Vedúci realizácie, inak site manager, je človek, ktorý riadi realizačný tím na mieste stavby v etapách prípravy a realizácie. Aké predpoklady a požiadavky na odbornú spôsobilosť by mal záujemca o pozíciu vedúceho realizácie spĺňať? 

Aktuálna situácia na pracovnom trhu nie je práve ideálna. Čím ďalej, tým viac sa hovorí o prichádzajúcej globálnej ekonomickej recesii a prípadnej možnej kríze, pričom všetci si dobre pamätáme, aká bola situácia počas poslednej, ktorá vypukla v roku 2008. Množstvo firiem ju nedokázalo ustáť a veľa zamestnancov prišlo o svoje pracovné miesto. Aj s ohľadom na to je vhodné, v prípade, že hľadáte alebo plánujete zmeniť prácu, sústrediť sa najmä na veľkých a stabilných hráčov na trhu. 

Jedným z nich je aj spoločnosť PPA CONTROLL so širokým portfóliom a možnosťami uplatnenia v oblasti merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia, elektrických, informačných a telekomunikačných systémov a celého radu ďalších činností vrátane servisu a údržby.

A futuristic architect, Businessman, Industry 4.0. Engineer manager using mobile smartphone with icon network connection in construction site, Industrial and innovation. Industry technology concept.

S tým súvisí aj možnosť pracovať na zaujímavých zahraničných projektoch, ku ktorým patrí napríklad rekonštrukcia elektrárne Felton na Kube alebo projekt ITER, ktorý je jedným z najambicióznejších energetických projektov vo svete. Jednou z pracovných pozícií, v ktorých je možné sa v PPA CONTROLL uplatniť, je vedúci realizácie (site manager).

Vedúci realizácie zodpovedá za projektovú dokumentáciu

Pracovník na pozícii vedúceho realizácie zodpovedá za uskutočnenie pridelených zákaziek alebo časti zákaziek, a preto musí byť schopný viesť tím, byť zodpovedný a vedieť prijímať rozhodnutia, ktoré sú súčasťou jeho pracovného zaradenia. S tým súvisí aj fakt, že je zodpovedný za vypracovanie zmluvne požadovanej dokumentácie.

Čo obsahuje projektová dokumentácia?

  • Vedúci realizácie v prípravnej fáze vypracováva plánovací list výroby alebo montáže,
  • sumarizuje technologickú a realizačnú dokumentáciu,
  • projektovú dokumentáciu elektroinštalácie,
  • plán BOZP a celý rad ďalších dokumentov
  • a zabezpečuje jednotlivé stupne realizácie projektovej dokumentácie.Teamwork building construction

Vedúci realizácie je podriadený vedúcemu strediska, no pri zaradení na realizáciu zákazky priamo podlieha projektovému manažérovi.

Okrem toho site manažér tiež:

  • spolupracuje pri tvorbe ponuky a vypracovaní rozpočtov, teda pevnej ceny za realizáciu
  • a sumarizuje, ako aj vyhodnocuje požiadavky na personálne zabezpečenie, výrobné a materiálové prostriedky.

Vedúci realizácie vedie a riadi realizačný tím

Vo fáze realizácie projektu je vedúci zodpovedný za riadenie tímu, teda vedúcich montérov, pričom zodpovedá za montážne stredisko a presné vedenie montážnych denníkov v zmysle projektovej dokumentácie.

Zároveň má na starosti vykonanie jednotlivých skúšok a následné uvedenie projektu do prevádzky podľa plánu kontrol a skúšok, nehovoriac o dodržiavaní dohodnutých termínov, a celý rad ďalších dôležitých úloh. V záverečnej fáze zodpovedá za odovzdanie zákazky odberateľovi vrátane príslušnej dokumentácie, odstránenie prípadných chýb a nedorobkov a operatívne riešenie vzniknutých problémov.veduci realizacie

Benefity súvisiace s pracovnou pozíciou vedúci realizácie

PPA CONTROLL kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca a jeho kariérny rast, pričom vedúci realizácie má k dispozícii aj jazykové vzdelávanie, ktoré plne hradí zamestnávateľ. Navyše, pri danej pracovnej pozícii je možnosť umiestnenia pri zahraničných projektoch, kde sa možno nielen zlepšiť v jazykoch a využívať ich efektívne v praxi, ale získať aj mnohé cenné skúsenosti.