Slovné spojenie „uhlíková neutralita“ sa skloňuje čoraz častejšie. Nie je to náhoda. Je to nutnosť. Čím skôr musíme na našej planéte dosiahnuť stav, keď aktivity človeka vyprodukujú len toľko skleníkových plynov, koľko ich dokáže zeleň, pôda a voda na zemi sama absorbovať, a tým neutralizovať.

Krajiny Európskej únie – okrem Poľska – sa zaviazali dosiahnuť tento cieľ do roku 2050. Je to výzva, mnohí pochybujú, či sa dá naplniť. My sme však presvedčení, že keď sa zapojí každý jednotlivec aj každá firma, je možné sa k uhlíkovej neutralite priblížiť.

Čím skôr, tým lacnejšie

PPA Controll svojimi aktivitami tomu pomáha už dnes. „Riešenia na dosiahnutie uhlíkovej neutrality budú určite lacnejšie ako následné odstraňovanie škôd, ktoré by vznikli, ak by sa neurobili žiadne opatrenia. Aj samotné štatistické výsledky za posledné roky ukazujú, že množiace sa prírodné katastrofy a vplyv životného prostredia na zdravie ľudí sú spôsobené jednoznačne zhoršujúcou sa klimatickou situáciou, ktorú spôsobujú narastajúce emisie. Čím skôr sa opatrenia urobia, tým budú lacnejšie,“ je presvedčený zástupca generálneho riaditeľ nášho holdingu Ing. Erik Vicena.

Vnútorné aktivity

Podieľame sa na niekoľkých projektoch, ktoré vedú k uhlíkovej neutralite. Nestačí však len druhým poskytovať takéto služby, ale musíme sa snažiť aj vo vnútri spoločnosti fungovať čo najzelenšie.

K zníženiu emisií CO2 prispievame napríklad tým, že sme niektoré referentské automobily vymenili za elektromobily. Taktiež plastový odpad z výroby rozvádzačov sme sa rozhodli nie iba separovať, ale aj zhodnocovať tým, že sa z neho vyrábajú nové výrobky aj pre elektrotechniku.

Oveľa viac emisií než autá však do ovzdušia vypustia domácnosti, firmy a elektrárne, ktoré na výrobu tepla, respektíve elektriny využívajú fosílne palivá, prípadne zle predpripravené primárne zdroje. Podľa údajov Eurostatu sa doprava (vrátane leteckej) podieľala na vzniku skleníkových plynov 23 %, no až 35 % emisií pochádza zo spaľovania uhlia, zemného plynu a tuhých palív.

Zelené projekty

V oblasti energetiky máme mnohoročné skúsenosti. Prevádzkujeme fotovoltické elektrárne a teší nás, že sa doma aj v zahraničí podieľame na projektoch, v rámci ktorých investor prechádza na nový, zelenší spôsob získavania energie, ktorú potrebuje.

Naše inžinierske spoločnosti participujú na projektoch, ako je napr. spaľovňa Rookery South vo Veľkej Británii. Ide o vybudovanie jedného z najmodernejších zariadení na svete na výrobu energie zo zvyškového odpadu. Je navrhnuté tak, aby sa spaľovaním odpadu získavala čistá energia. Ročne vyprodukuje viac ako 60 MW nízkouhlíkovej energie, čo vystačí na pokrytie potrieb elektriny pre takmer 113-tisíc domácností.

Ďalej môžeme spomenúť Slovenské cukrovary, s. r. o., ktoré si tiež vybrali naše spoločnosti na vybudovanie vlastnej novej teplárne, ktorá bude ekologická a ako primárny zdroj bude využívať plyn a bioplyn.

Martinská tepláreň odstavila svoju prevádzku na výrobu tepla spaľovaním uhlia a s pomocou našej spoločnosti sa podarilo vybudovať novú ekologickú kotolňu, ktorá vyrába teplo a elektrinu spaľovaním plynu a drevnej štiepky.

PPA a zelené zdroje

Ďalšie výzvy

Poskytovanie služieb, ktoré vedú k znižovaniu emisií pri výrobe energií, patrí k jednej z prvoradých činností nášho holdingu. Máme skúsenosti s budovaním energetických zásobníkov, zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a pripájanie nových zdrojov energie do distribučnej sústavy na zabezpečenie jej lepšej stability. „Na všetko už existujú technológie, netreba ich vymýšľať, ale v čo najväčšej miere zavádzať do praxe. Potom aj cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 bude reálnejší,“ konštatuje na záver E. Vicena.