Dňa 8. Marca 2013 Slovenské elektrárne už druhý raz pozvali na formálne stretnutie najvýznamnejších dodávateľov, aby im predstavili potreby, ciele a vízie spoločnosti. Súčasťou bolo i vyhlásenie najlepších dodávateľov Slovenských elektrární za rok 2012. Vyše desiatka nominovaných firiem sa uchádzala o zisk ocenenia v kategóriách hlavné podnikateľské činnosti, podporné činnosti, tovary, projekt výstavby 3. a 4. bloku Atómových elektrární Mochovce, ale i v špeciálnej kategórii „Objav roka“. Z týchto piatich odovzdaných cien sme si 2 ceny slávnostne prevzali práve my.
Dcérska spoločnosť PPA ENERGO, s.r.o. získala ocenenie Top dodávateľ v kategórii hlavné podnikateľské činnosti a PPA CONTROLL, a.s. získala ocenenie za výstavbu nových blokov 3&4 v AE Mochovce.

SD - controll SD - energo