MIESTO PRÁCE

Asset 2
Bratislava, Vajnorská 137

DRUH PRACOVNÉHO POMERU


plný pracovný úväzok

Hlavnou náplňou práce nového kolegu bude zabezpečovať plnenie legislatívnych požiadaviek v Skupine PPA CONTROLL a stanoviť bezpečnostné pravidlá a pokyny súvisiace s vykonávanými činnosťami na jednotlivých útvaroch a pracoviskách spoločností Skupiny PPA CONTROLL.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Asset 3@1x

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Požadovaná prax je 2 roky v odbore bezpečnostný technik alebo technik požiarnej ochrany. K osobnostným predpokladom radíme vysokú znalosť legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a PO.

Viac v prílohe nižšie.

Spĺňaš všetky predpoklady? Vyplň dotazník a prilož k nemu svoj životopis.