PPA CONTROLL, a. s., patrí medzi hlavných dodávateľov v rámci rekonštrukcie elektrárne FELTON na Kube. Po nešťastnej havárii a požiari v roku 2016 boli ťažko poškodené rozhodujúce zariadenia v strojovni bloku FELTON 1, ktoré je nevyhnutné vymeniť a opraviť.

Aký je dôvod rekonštrukcie elektrárne FELTON?

 Elektráreň FELTON je pre kubánske hospodárstvo veľmi dôležitá a aj preto ju dôsledne sleduje vláda a najmä ministerstvo baní a energetiky. Hlavné dôvody sa dajú zhrnúť do troch bodov:

  • Elektráreň sa nachádza vo východnej časti Kuby, kde doteraz nebol dostatočný počet energetických zdrojov.
  • V čase výpadku produkcie musí kubánska rozvodná sieť riešiť prenos elektrickej energie zo vzdialených oblastí Kuby.
  • So zmenou horákov kotla dosiahne ekologickejšie spaľovanie paliva vyrobeného z miestnej ropy a zníži závislosť od dovozu tejto suroviny.

 vstupná_brána_Felton-1

Aké sú naše ciele pri rekonštrukcii elektrárne Felton?

  • Dodať úplne novú turbínu, nový rotor generátora, riadiaci systém, elektrické zariadenia a systém merania a regulácie.
  • Vykonať generálnu opravu kotla a všetkých príslušných obvodov a technologických častí.
  • Zvýšiť výstupný elektrický výkon na 260 MW, upraviť kotol na spaľovanie miestneho paliva, a tým zároveň znížiť emisie na jednotku výkonu.

 

Pri realizácii projektu spolupracujú technickí špecialisti zúčastnených firiem pod vedením EPC kontraktora PPA CONTROLL a koordinujú a riadia práce kubánskych firiem, ktoré vykonávajú nevyhnutné stavebné úpravy a mechanickú montáž niektorých kľúčových zariadení. „Takáto spolupráca je dobrou príležitosťou zapojiť lokálnu pracovnú silu do ďalších prác na rekonštrukcii energetických blokov, ktoré kubánske hospodárstvo nevyhnutne potrebuje, a zároveň sa tak znižuje celková cena rekonštrukcie,“ vysvetľuje Ing. Milan Michalík, obchodný riaditeľ spoločnosti PPA CONTROLL, a. s.