• STRABAG Haus Bratislava
  STRABAG Haus Bratislava
  1.     Časť silnoprúd Dodávka a osadenie transformátorov a vývody z transformátorov...
 • RIVER PARK Bratislava
  Práce zahŕňajú realizáciu elektroinštalácie a všetkých pomocných prác s tým...
 • Hala FELSS Ilava
  Napájanie technologických zariadení Dodávka a montáž transformátora a jeho napojenie na VN Dodávka a montáž...
 • WESTEND SQUARE Bratislava
  Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody Prípojka NN Elektročasť Dieselagregát Areálové osvetlenie
 • BALNEOCENTRUM Piešťany
  Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD: káblové rozvody NN pre umelé...
 • Obchodné centrum Galéria Košice
  Rozvádzač 22 kV Meranie spotreby elekrtickej energie na strane VN Transformátory 22/0,4...
 • NÁKUPNÉ CENTRUM TRNAVA
  Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Dodávka a montáž trafostanice a rozvodne...
 • KONTI, s.r.o.
  Hala KOH-I-NOR Senec Dílerské a distribučné centrum Scania Senec Billa Michalovce Billa Svit Elektroinštalačné...