• Administratívne obchodné centrum Gagarinova Bratislava
  Dodávka a montáž kompletnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov...
 • ASECO Veľké Kapušany
  Dodávka HSBY (HotStanby) riadiaceho systému na HPS01 (hraničná preberacia stanica...
 • BALNEOCENTRUM Piešťany
  Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD: káblové rozvody NN pre umelé...
 • BANG JOO III Šurany
  Projektová dokumentácia Dodávky Montáž a uvedenie do prevádzky: VN káblová prekládka VN rozvodňa 22kV/0,4kV VN...
 • BUČINA - REAL Zvolen
  BUČINA - REAL Zvolen
  demontáž existujúcej rozvodnej skrine a distribučného transformátora dodávka a montáž nového...
 • CALMIT Tisovec
  Opravy elektrických častí Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Dodávka a montáž nového skriňového...
 • CALMIT Žirany
  Opravy elektrických častí Predmetom akcie bolo nasledujúce: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Dodávka a...
 • Continental Matador Púchov
  Dodávka a montáž zariadení elektro (VN rozvádzače, trafostanica, VN transformátor) Zvýšenie výkonu...
 • DELTA Electronics Nová Dubnica
  elektrická prípojka 22 kV VN rozvodňa trafostanica 22 kV vonkajšie osvetlenie osvetlenie výrobnej haly napájacie...
 • Derby&Derbyshire – spaľovňa odpadu
  Výroba, dodávka a montáž rozvádzačov, prepojovacích skriniek, vypínačových skriniek Dodávka a montáž UPS...
 • DONGHEE Strečno
  Elektrické práce Káblové trasy Káblovanie a pripojenie rozvádzačov Vzduchotechnika Dodávka rozvádzačov a kabeláže pre...
 • DongWoo Voderady, Slovensko
  Transformátor 22/0, 4 kV, 630 kVA Rozvádzač 22 kV USM skriňa elektrárenského...
 • DÜRR Systems - lakovňa HYUNDAI Ostrava
  LAKOVŇA - silnoprúd Dodávka a montáž: káblových trás a káblov 22kV pre...
 • DUSLO Šaľa
  Modernizácia NN rozvodní - elektročasť Demontáž 2 ks transformátorov 1000 kVA Dodávka...
 • Hala FELSS Ilava
  Napájanie technologických zariadení Dodávka a montáž transformátora a jeho napojenie na VN Dodávka a montáž...
 • HANSOL LCD Slovakia, s.r.o. Voderady
  Dodávka a montáž reproduktorov pre rozšírenie ozvučenia nových výrobných priestorov Pripojenie...
 • Hnedý priemyselný park Krompachy
  Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie Dodávka a montáž osvetlenia Dodávka a montáž...
 • HOLCIM Rohožník, a.s.
  Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému – realizácia časti...
 • I.D.C. HOLDING, a.s. Bratislava
  Sedita Sereď - Navýšenie elektrického výkonu vo výrobnej hale D...
 • IKEA INDUSTRY Malacky
  VONKAJŠIE ROZVODY VN/NN Dodávka a montáž VN a NN káblov Dodávka...
 • Sweedwood
  IKEA INDUSTRY Stalowa Vola, Poľsko
  1. etapa Príprava dokumentácie (overenie skutkového stavu, detailná fotodokumentácia) pre znovumontáž Demontáž...
 • Inergy Automotive Systems Slovakia
  Faurecia Slovakia odborné zhodnotenie stavu budov, technológií a zariadení, stanovenie energetickej...
 • Jaguar Land Rover
  LAKOVŇA – kompletná realizácia časti elektro, MaR, EPS a ERO: hlavné...
 • JMT PROJECT SLOVAKIA Hlohovec
  Dodávky elektrických zariadení a materiálu Montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia,...
 • Kia Motors Slovakia
  LAKOVŇA vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie elektrická inštalácia hlavných rozvodov 0,4 kV od...
 • KONTI, s.r.o.
  Hala KOH-I-NOR Senec Dílerské a distribučné centrum Scania Senec Billa Michalovce Billa Svit Elektroinštalačné...
 • LEAF, Levice
  Rozšírenie závodu - PTS 5, MCC 5, sušiarne Kiosková trafostanica, NN...
 • MANITOWOC Veľký Krtíš
  Rekonštrukcia vstupnej 22 kV transformovne Nový rozvádzač SM6 Schneider-Electric Výmena VN a...
 • Minebea Slovakia
  Výrobný závod pre mechatronické pohony UB Dodávka a montáž dvoch trafostaníc Dodávka a montáž...
 • Modernizácia varovnej svetelnej a zvukovej signalizácie SPP
  kompresorové stanice KS01, KS03, KS04 Akustická signalizácia Optická signalizácia Rádiový prenos signálov
 • MONDI SCP a.s.
  Výmena pece na vápno Dodávka a montáž NN rozvádzačov Dodávka a montáž...
 • NAFTA Gbely
  Dobudovanie, modernizácia systému detekcie úniku plynu (PDS) a detekcie požiaru...
 • NAFTA, a.s. Suchohrad
  DOBUDOVANIE EPS a PDS PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA ZS 2...
 • NÁKUPNÉ CENTRUM TRNAVA
  Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Dodávka a montáž trafostanice a rozvodne...
 • Nemocnica Novej Generácie Michalovce
  Dodávka a montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových...
 • Obchodné centrum Galéria Košice
  Rozvádzač 22 kV Meranie spotreby elekrtickej energie na strane VN Transformátory 22/0,4...
 • Prepúštacia stanica Špačince
  Kompletné meranie na vysokotlakých plynových trasách, vrátane dodávky Fakturačné meranie prietoku,...
 • Priemyselné parky
  PSA Trnava, ZS Sachs Trnava a Levice, APP Lozorno dodávka a...
 • PSA Peugeot Citroën Trnava
  Lisovňa, montážna hala projekt, dodávka, montáž základných elektrorozvodov rozvody VN, NN, osvetlenie,...
 • Rafinéria BANIAS, Sýria
  Dodávka a montáž riadiaceho systému chladiacich veží: NN rozvádzače snímače tlaku prietokomery odporové teplomery digitálne...
 • Rafinéria HOMS, Sýria
  olejový transformátor so zvýšenou činnosťou chladenia 6/0,4 kV pre výkon...
 • RIVER PARK Bratislava
  Práce zahŕňajú realizáciu elektroinštalácie a všetkých pomocných prác s tým...
 • SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD. SOUL KOREA
  Výrobný areál - U-projekt Transformátor TR01, 22/6,3kVA, 12/14,4MVA 22kV prívod do transformátora...
 • SAMSUNG ELECTRONICS Slovakia
  Projekt K2 – nová výrobná hala a nová technológia Spracovanie projektovej...
 • SAMSUNG Galanta
  Prívod 22kV do areálu priemyselného parku Rozvodňa 22kV označená R22 -...
 • SAMSUNG Voderady
  Projekt, realizácia a uvedenie do prevádzky všetkých elektrozariadení a elektrorozvodov...
 • SCA Hygiene s.r.o.
  PS02 Prípojka VN a rozvádzače rozvodne VH6 Dodávka a montáž transformátorov a ich napojenie...
 • SHC Šaľa
  dodávky elektrických zariadení a materiálu montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia prevádzkové...
 • SLOVAK TELEKOM, a.s.
  Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Malacky Stavebné a energetické odčlenenie...
 • SLOVNAFT, a.s.
  Chemická úpravňa vody v roku 2007 retrofit hlavných 1600A ističov v...
 • STRABAG Haus Bratislava
  STRABAG Haus Bratislava
  1.     Časť silnoprúd Dodávka a osadenie transformátorov a vývody z transformátorov...
 • SUPERMARKET TESCO Krupina
  Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Bleskozvod a uzemnenie Skúšky zariadení Inžinierska činnosť
 • TOPAZ Piešťany
  Úpravy a doplnenie hlavného rozvádzača RH Dodávka a montáž podružných rozvádzačov Káblové...
 • U.S. STEEL Košice
  Rekonštrukcia turbíny TD4  Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie, nosných káblových systémov...
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, a.s.
  ČOV Detva – realizácia časti elektro a MaR – projekt,...
 • VOLKSWAGEN Bratislava
  NOVÁ LISOVŇA HALA H7 Komplexná dodávka a montáž 0,4 kV – elektroinštalácia...
 • Výhrevňa Banská Bystrica - Radvaň
  Modernizácia dispečerského systému Modifikácia dispečerského SW - výmena existujúcej vizualizácie SIMATIC...
 • Výrobný závod FERPLAST Nesvady
  Komplexná dodávka elektročasti závodu: administratívna budova jedáleň a byt správcu areálu výrobná hala...
 • Výrobný závod LEAF Levice
  Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne práce elektrických zariadení a...
 • WEBASTO Veľký Meder
  elektroinštalačné rozvody NN uzemnenie a bleskozvod EPS verejné osvetlenie areálu a prístupových komunikácií dodávka...
 • WESTEND SQUARE Bratislava
  Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody Prípojka NN Elektročasť Dieselagregát Areálové osvetlenie
 • ZF Levice
  Vývodové VN pole pre trafo + vybudovanie vysunutej trafostanice Dodávka...
 • ZF SACHS Levice – hala stabilizátorov
  osvedčenie projektovej dokumentácie osadenie - montáž VN poľa č.6 k VN...
 • ZF SACHS Trnava
  dodávka elektrického materiálu pre rekonštrukciu 2 ks transformátorov montážne práce elektrických...
 • Zuckermandel - ČSOB banka
  Montáž silnoprúdových rozvodov elektroinštalácie a svetelných okruhov Centrálny batériový systém Vyhotovenie dokumentácie skutočného...