Skupina spoločností PPA CONTROLL má za sebou množstvo úspešných projektov, za ktorými sa ukrýva dobré projektové riadenie a organizácia tímu pracovníkov. Aby bola ich práca efektívna, musí ich usmerňovať dobrý vodca v podobe projektového manažéra, na ktorom stojí úspešnosť každej zákazky.

Projektový manažér je vedúci konkrétneho zvereného projektu, ktorý zodpovedá za celý proces od plánovania cez realizáciu až po ukončenie projektu. Aká je náplň práce projektového manažéra a jeho zručnosti a schopnosti, ktoré ho predurčujú na riadenie tímu a najmä na strategické a analytické myslenie, ktoré sú pri zastávaní tejto pracovnej pozície (nielen) v PPA CONTROLL nevyhnutné?

Projektový manažér má prirodzenú autoritu

Inými slovami, človek na poste vedúceho projektu by mal byť prirodzeným lídrom, ku ktorému ľudia vzhliadajú, rešpektujú ho a vykonajú potrebné úkony súvisiace s daným projektom. Okrem toho však musí mať potrebné odborné znalosti v oblasti projektového riadenia v rôznych špecifických oblastiach a dostatočné skúsenosti s vedením tímu pracovníkov, ako aj s komunikáciou so zákazníkmi.

„Je to zaujímavá pozícia hlavne kvôli možnosti uplatniť a pri každom novom projekte zároveň získať nové poznatky z viacerých oblastí, či už z technickej, ekonomickej, právnej alebo personálnej,“ hovorí Mgr. Tomáš Špaňo, projektový manažér projektu ITER vo Francúzsku, ktorý je dnes jedným z najambicióznejších energetických projektov vo svete.

Na vybudovaní najväčšieho fúzneho reaktora, aký kedy ľudstvo vytvorilo, spolupracuje až 35 krajín a jedným z dodávateľov technológií a riešení je aj spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., a jej dcérska spoločnosť PPA ENERGO, s. r. o.

projekt ITER

Projektový manažér myslí ekonomicky

Vedúca pozícia v oblasti projektov predstavuje doslova „mravčiu prácu“, nakoľko líder projektu sa podieľa nielen na navrhovaní celého procesu realizácie, ale zodpovedá aj za hospodársky výsledok. V praxi to znamená, že minimalizuje náklady a maximalizuje výnosy, pričom sa musí vtesnať nielen do finančných, ale aj časových limitov. To si vyžaduje perfektnú schopnosť selekcie dôležitých informácií v obrovskom toku správ, s ktorými denne musí narábať a určovať priority.

Projektový manažér dokáže eliminovať riziká

Medzi zručnosti projektového manažéra treba pripočítať aj schopnosť dobrej organizácie ľudí vo vnútri firmy, ale aj dodávateľov a zákazníkov. Dôležitá je ich vzájomná interakcia, vďaka ktorej sa dodržiava plán a dokážu sa efektívne eliminovať možné riziká, ktoré by mohli projekt ohroziť.projektovy manazer

Benefity pozície projektového manažéra v PPA CONTROLL

Vysoká zodpovednosť a práca v teréne so sebou prináša aj celý rad benefitov, ako je mobil, počítač a firemné auto, nevyhnutné pri presunoch napríklad medzi dodávateľmi a miestom projektu. Navyše, pri práci pre PPA CONTROLL sa projektoví manažéri môžu podieľať aj na rôznych zaujímavých projektoch v zahraničí, ako je napríklad vyššie spomínaný ITER, kde získajú nový pohľad a ďalšie cenné skúsenosti vo svojom odbore.

„Práca v PPA môže človeka posunúť k zaujímavým (aj zahraničným) projektom medzinárodného významu, momentálne napríklad v Maďarsku alebo vo Francúzsku, kde je možné získať neoceniteľné vedomosti, skúsenosti a kontakty,“ konštatuje Mgr. Špaňo.

Manažéri tak aktívne využívajú cudzí jazyk a popri tom sa môžu vzdelávať v ďalšom. Náklady pritom hradí zamestnávateľ, keďže rast odbornosti pracovníkov, ktorá prináša rozvoj a lepšiu efektivitu počas realizácie projektov, je pre všetky spoločnosti skupiny PPA CONTROLL na jednom z popredných miest.