Vedeli ste, že slovo iter znamená v latinčine cesta? Projekt ITER, v rámci ktorého spolupracuje v južnom Francúzsku 35 krajín na vybudovaní najväčšieho tokamaku (fúzneho reaktora), aký kedy ľudstvo vytvorilo, má byť cestou k vyriešeniu celosvetového dopytu po energii.

Projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor) je dnes azda najambicióznejším energetickým projektom vo svete. Obrovský fúzny reaktor je navrhnutý tak, aby preukázal uskutočniteľnosť jadrovej fúzie ako veľkého a bezuhlíkového zdroja energie.

Hviezda spútaná v reaktore

Experimentálny jadrový fúzny reaktor by mal fungovať na tom istom princípe, ktorý poháňa aj naše slnko a hviezdy. Pri obrovskej teplote (150 miliónov °C) sa v tokamaku navzájom zrážajú vodíkové jadrá, spájajú sa (fúzujú) do ťažších atómov hélia  a pri tomto procese uvoľňujú obrovské množstvo energie.

Fuel cell and Thermonuclear fusion reactor diagram. Vector. Devices that receives energy from thermonuclear fusion of hydrogen into helium and converts chemical potential energy into electrical energy

Na spustenie jadrovej fúzie musia byť splnené tri podmienky:

  1. veľmi vysoká teplota – rádovo 150 000 000 °C,
  2. dostatočná hustota plazmatických častíc na zvýšenie pravdepodobnosti výskytu kolízií
  3. dostatočný čas udržania horenia plazmy v rámci definovaného objemu, ktorá má sklon expandovať

Pri extrémnej teplote sú elektróny oddelené od jadier a plyn sa stáva plazmou – často označovanou ako štvrtý stav hmoty. Fúzna plazma poskytuje prostredie, v ktorom môžu svetelné prvky fúzovať a generovať energiu. Na obmedzenie a kontrolu plazmy sa v zariadení tokamak používajú silné magnetické polia.

ITER spojil tisíce inžinierov a vedcov

Tento experimentálny reaktor je dôležitý pre pokrok v oblasti vedy, jadrovej syntézy a pripravuje cestu pre jadrové elektrárne budúcnosti. ITER bude prvým jadrovým zariadením na výrobu čistej energie a zároveň prvým jadrovým zariadením na dlhodobé udržanie fúzie.

Byť jedným z dodávateľov technológií a riešení pre takýto významný projekt je pocta pre každú firmu. Prísne podmienky výberu sú pre mnohé z nich však nedosiahnuteľné. Vďaka spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., a jej dcére PPA ENERGO, s. r. o., budú mať aj slovenský inžiniering a odborníci zastúpenie v tomto v súčasnosti najvýznamnejšom energetickom projekte na svete.

„Spočiatku sme vnímali experimentálny projekt ITER ako niečo nedosiahnuteľné. Zároveň nás fascinovala predstava, že v prípade úspechu by bola slovenská spoločnosť, i keď máme obrovské skúsenosti v jadrovej energetike, súčasťou niečoho takého významného a veľkého v rámci svetovej jadrovej energetiky,“ hovorí Peter Spilý, obchodný riaditeľ spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o, ktorej sa podarilo uspieť v tendri v konzorciu s talianskou spoločnosťou Fincantieri.

ITER

Vynikajúca referencia pre PPA Energo

Realizačné práce sa začali v apríli roku 2019. Spoločnosti PPA Energo pripadli dve významné pozície v tomto projekte – technický riaditeľ (Field Senior Engineer) a projektový manažér. V priebehu najbližších mesiacov sa tím PPA Energo doplní o ďalších ľudí, ktorí na mieste výkonu práce zostanú dlhší čas.

„Projekt považujem za jedinečnú príležitosť byť pri niečom veľkom a zároveň za možnosť naučiť sa niečo nové, napr. nové technologické a pracovné postupy, a získať skúsenosti z takej rozsiahlej stavby, akou je ITER. Napriek tomu, že už dlhé roky spolupracujeme s rôznymi významnými medzinárodnými spoločnosťami, účasť v tomto projekte je naozaj niečo výnimočné a je to pre nás jednoznačne vynikajúca referencia,“ vysvetľuje P. Spilý z PPA Energo.

Prvé pozitívne ohlasy na seba nedali dlho čakať. V hľadáčiku spoločnosti však sú aj ďalšie, hlavne väčšie medzinárodné projekty. „Na to, aby sme si udržali našu základňu odborných pracovníkov, ktorých je aktuálne viac ako 600, aktívne vyhľadávame nové obchodné príležitosti,“ poodhaľuje víziu rozvoja PPA Energo P. Spilý.