Moderné spaľovne
Skúsenosti zo zahraničia by radi uplatnili aj na Slovensku