Je pochopiteľné, že každý investor si dáva pozor na to, aby sa stavba, obnova alebo rekonštrukcia, na ktorej sa finančne podieľa, nepredražila. Často preto zoškrtá napríklad rozpočet na projektovú dokumentáciu, neuvedomujúc si, že práve kvalitne spracovaný a podrobný projekt šetrí peniaze aj čas.

Prečo je projektová dokumentácia skutočne dôležitá a nie je to iba „povinná jazda“ určená zákonom? Pretože pri realizácii akéhokoľvek projektu záleží na každom detaile.

Čím podrobnejšia a prehľadnejšia je projektová dokumentácia, t. j. správne zvolené technológie, montážne postupy a pod., tým jednoduchšia a efektívnejšia je celková realizácia zákazky, pri ktorej nevznikajú neočakávané situácie a chyby,“ vysvetľuje Lukáš Dubrovay, riaditeľ Technického úseku PPA ENERGO, s. r. o., ktorý realizoval stovky projektov na Slovensku, ale hlavne v zahraničí.

Za chyby v projektovej dokumentácii sa platí

Ak investor na projektovej dokumentácii šetrí, pri realizácii má menšiu kontrolu, nemá dostatok vstupných informácií, alternatívnych riešení a v konečnom dôsledku ho celý projekt môže vyjsť drahšie. „Dobrá projektová dokumentácia, napríklad elektroinštalácie, minimalizuje priestor na špekulácie, dohady a najmä dodatočné náklady. Je rozdiel, či v projekte zadefinujeme, že predmetom dodávky má byť rozvádzač, alebo že rozvádzač bude mať taký a taký rozmer, osadený bude takými a takými prístrojmi, vstupmi, výstupmi, a to všetko s presnou špecifikáciou,“ pokračuje L. Dubrovay.

Projekty elektroinštalácie vyžadujú moderné technológie

Projekt v 3D vizualizácii, v ktorom sú zahrnuté reálne podmienky terénu, je to najlepšie, čo môže investor získať. Pri projektovej dokumentácii elektroinštalácie využívame aj pomoc výpočtovej techniky a moderných technológií. Samozrejme, nešlo by to bez našich expertov a špecialistov.

„Na technickom úseku disponujeme projektantmi z oblasti vysokého napätia, ktorí sú schopní riešiť otázky prípojky a ďalších nadväzností smerom k distribučnej sieti, projektantmi technológií spadajúcich do oblasti nízkeho napätia, odborníkmi na konštrukciu a výrobu rozvádzačov a projektantmi systémov merania a regulácie. Dôležitú úlohu zohrávajú programátori nižších aj vyšších počítačových systémov, ktorí vdychujú život rôznym zariadeniam – od desktopových aplikácií – vizualizácií pre operátorov – cez PLC až po prevádzkové riadiace systémy na najvyššej úrovni riadenia,“ dopĺňa riaditeľ TÚ PPA ENERGO. 

Projekty po celom svete

Na Slovensku sa dlhodobo pohybujeme v oblasti jadrovej energetiky a všeobecne v oblasti realizácie náročných priemyselných projektov. Dôkazom toho, že naše know-how od projektovej dokumentácie až po realizáciu je skutočne jedinečné a funkčné, sú projekty, ktoré PPA CONTROLL a naše dcérske spoločnosti realizovali v zahraničí.

„Napríklad vo Veľkej Británii sme úspešne spolupracovali na modernizácii spaľovne Rookery South. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky sme potom uspeli v ďalšom, ešte rozsiahlejšom projekte výstavby spaľovne na zelenej lúke v Newhurste. Výberové konanie sme vyhrali v konkurencii firiem z celej Európy,“ hovorí Peter Spilý, riaditeľ Obchodného úseku PPA ENERGO, s. r. o.

Naši projektanti boli schopní podávať zlepšujúce návrhy aj do riešení, ktoré predkladal generálny dodávateľ. To bolo veľmi vysoko cenené. Výhodou bolo aj to, že sme boli zorientovaní v legislatívnych požiadavkách a normách krajiny. Na britské normy sme museli upraviť napríklad výpočty káblov a požiadavky na technické prevedenie inštalácie a uzemnenia. Okrem toho sme ponúkli najlepší pomer medzi cenou a hodnotou, ktorú sme chceli do projektu priniesť.

projektova dokumentacia

Rozhoduje odbornosť

Úspešní sme boli nielen vďaka skúsenostiam a širokému portfóliu služieb, ktoré PPA CONTROLL zastrešuje, ale aj vďaka expertom, ktorí sú súčasťou našich tímov. „Získať mladého človeka pre profesiu projektanta nie je jednoduché. U nás dobre funguje spolupráca starších skúsených projektantov so silnými znalosťami rôznych technológií s mladšími kolegami, ktorí zase prinášajú svieže pohľady postavené na využívaní moderných SW/HW technológií. Keď sa skombinujú znalosti fyziky so svetom IT, takýto tím si dokáže veľmi dobre pomôcť,“ je presvedčený L. Dubrovay.

Aj vďaka tomu máme v PPA CONTROLL jasno v tom, kam sa chceme uberať v budúcnosti. Chceme byť naďalej úspešní v oblasti jadrovej energetiky, napríklad pri dokončovaní blokov JE Mochovce, a pokračovať v projektoch, akým je JE Loviisa vo Fínsku. Zaujímavé sú pre nás aj ďalšie priemyselné odvetvia. Je len otázkou času, kedy sa aj na Slovensku začnú modernizovať a stavať moderné spaľovne odpadu. Skúsenosti z projektov vo Veľkej Británii by nám mohli pomôcť získať tento typ projektov aj na Slovensku. Som hrdý na náš technický úsek a projekčný tím. Slovenská firma, ktorá dokáže konkurovať a byť často aj lepšia než väčšie nadnárodné konglomeráty, si zaslúži obdiv,“ uzatvára P. Spilý.