pre napájanie prevodníkov vo dvoj, a štvorvodičovom zapojení, napr. snímačov teploty, tlaku, tlakovej diferencie a ďalších zariadení

pre napájanie jedného prístroja