RH-Plus MR2350 je analyzátor vlhkosti určený na prevádzku so sondou na relatívnu vlhkosť MDR3. Jednotka má voliteľný vstup, ktorý možno použiť na kompenzáciu tlaku, externú teplotnú sondu alebo iný analógový vysielač.