Procesná armatúra Unifit CPA842 spĺňa najvyššie požiadavky na inline čistenie a sterilizáciu. Umožňuje ľahkú inštaláciu senzorov pH/ORP, kyslíka, vodivosti alebo rastu buniek v nádržiach a v potrubných vedeniach pri použití v hygienických a sterilných prevádzkach. Armatúra Unifit je konštruovaná podľa EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA a USP 88 triedy VI.