Ecofit CPA640 je univerzálna procesná armatúra pre pevné inštalácie senzorov s dĺžkou 120 mm (Pg 13,5) ) vo vodárenských a procesných aplikáciach. Rôzne prevedenia závitov a materiálov tesnení umožňuje flexibilné procesné pripojenia. Ecofit je jednoduché, ale flexibilné riešenia všade tam, kde je povinná úspora nákladov.