Hodnoty je správne a spoľahlivo namerať iba vtedy, keď je senzor čistý. Cleanfit Control CYC25 v kombinácii s Liquiline CM44 a Chemoclean Plus umožňuje pravidelné automatizované čistenie senzorov. Zaručuje vysokú presnosť merania pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť. Jednotka Cleanfit Control skracuje mimo iného aj odstávky prevádzok a znižuje náročnosť údržby na minimum vďaka tomu, že pri čistení nie je nutné vyberať senzor.