LPGmass bol špeciálne vyvinutý pre meranie prietoku LPG na čerpacích stojanoch a pri vyprázdňovaní cisterien nákladných automobilov. Vďaka kombinácii integrovaného merania teploty a funkcií inteligentná konverzie prebieha korekcia nameraného objemu priamo na mieste. Prietokomer LPGmass často volia systémoví integrátori, projektanti meracích staníc a výrobcovia zariadení.