Keď dôjde na účtovanie a platenie za skutočne natankované množstvo, je presnosť merania meracieho stojanu pri tankovaní zemného plynu (CNG) práve tak dôležitá, ako presnosť pri tankovaní akéhokoľvek iného paliva. Preto je “srdcom” každého meracieho stojana CNG prietokomer, ktorým sa spoľahlivo a s najvyššou možnou presnosťou meria množstvo paliva čerpaného zo stojana do vozidla – a to každý deň, 24 hodín denne. Toto sú len niektoré z výhod prietokomeru CNGmass, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre tieto aplikácie.