/Hladinomery
Elektromechanické meranie výšky hladiny Silopilot FMM50

Silopilot FMM50 je elektromechanický systém na meranie výšky hladiny. V závislosti od hmotnosti možno výšku hladiny merať v zásobníkoch alebo silách s práškovitými, jemnými alebo hrubozrnnými sypkými materiálmi alebo v nádržiach s kvapalinami.

...čítať viac
Elektromechanické meranie výšky hladiny Silopilot FMM20

Silopilot FMM20 je prístroj s nízkymi nákladmi na meranie výšky hladiny v zásobníkoch alebo silách s práškovitými, jemnými alebo hrubozrnnými sypkými materiálmi alebo v nádržiach s kvapalinami.

...čítať viac
Hladinomer s tlakovou diferenciou Deltabar PMD75

Prevodník diferenčného tlaku Deltabar PMD75 s piezoodporovým senzorom a zváranou kovovou membránou sa používa vo všetkých priemyselných odvetviach na kontinuálne meranie kvapalín, pár a plynov. Ovládanie pomocou troch tlačidiel umožňuje jednoduché a spoľahlivé uvedenie do prevádzky a prevádzku. Integrovaný dátový modul HistoROM uľahčuje riadenie procesu a parametrov prístroja. Navrhnuté v súlade s IEC 61508 pre použitie v SIL2 / 3 bezpečnostných aplikáciách.

...čítať viac
Hladinomery s tlakovou diferenciou Deltabar PMD55

Prevodník diferenčného tlaku Deltabar PMD55 s piezoodporovým senzorom a zváranou kovovou membránou sa zvyčajne používa v priemyselných procesoch a v oblasti životného prostredia pre kontinuálne meranie diferenčných tlakov kvapalín, pár a plynov. Funkcia Quick Setup (rýchle nastavenie) s ľubovoľne nastaviteľným rozsahom merania umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky a znižuje náklady a šetrí čas. SIL2 v súlade s IEC 61508 a IEC 61511.

...čítať viac
Zdroj žiarenia gama FSG61 pre rádiometrické meranie výšky hladiny a hustoty

Zdroj žiarenia gama FSG61 je špeciálne vhodný pre použitie meranie výšky hladiny v hrubostenných a vysokotlakových nádržiach alebo pre aplikácie meranie hustoty v potrubiach s veľkým priemerom a s veľkými rozsahy hustoty vďaka svojej vysokej penetračné energiu.

...čítať viac
Zdroj žiarenia gama FSG60 pre rádiometrické meranie výšky hladiny a hustoty

Zdroj žiarenia gama FSG60 má veľmi dlhú životnosť vďaka svojmu dlhému polčasu rozpadu. Zvyčajne sa používa ako štandardný izotop pre priemyselné meranie.

...čítať viac
Prevádzkový ochranný kontajner FQG66 pre rádiometrické meranie hladiny a hustoty

Prevádzkový ochranný kontajner FQG66 je určený na uchovávanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrickej detekcie limitnej hladiny, kontinuálneho merania výšky hladiny a merania hustoty. Žiarenie emitované je takmer netlmené iba v jednom smere a je tlmené vo všetkých ostatných smeroch. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie.

...čítať viac
Rádiometrická detekcia limitnej hladiny Gammapilot FTG20

Gammapilot FTG20 je svetovo najvyspelejší Geiger-Müllerov počítač s najvyššou dostupnou citlivosťou a vynikajúcimi vlastnosťami. Princíp radiometrického merania sa môže použiť bez problémov dokonca aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach, ako vysoký tlak, vysoká teplota, hrdzavenia, toxicita a oder.

...čítať viac
Ochranný prevádzkový kontajner FQG63 pre rádiometrické meranie rozhrania

Ochranný prevádzkový kontajner zdroja žiarenia FQG63 je určený na uchovanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrického merania výšky hladiny, merania hustoty a merania rozhrania. Žiarenie je tlmené vo všetkých smeroch, ak je kontajner zdroje žiarenia vypnutý. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie. V prípade zapnutia zdroja žiarenia a spustenie do procesnej nádrže sa žiarenie emituje do všetkých smerov.

...čítať viac
Ochranný prevádzkový kontajner FQG62 pre rádiometrické meranie hladiny a hustoty

Ochranný prevádzkový kontajner FQG62 je určený na uchovanie rádioaktívneho zdroja počas rádiometrickej detekcie limitnej hladiny, nepretržitého merania výšky hladiny a merania hustoty. Žiarenie emitované je takmer netlmené iba v jednom smere a je tlmené vo všetkých ostatných smeroch. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie.

...čítať viac