Robí vzorkovanie bezpečné a ľahké. Liquistation CSF48 automatický prístroj na odber vody vyhovuje celosvetovej regulácii vody, je vybavený chladiacim systémom odolným proti poruchám a vandalizmu odolným krytom zaručujúcim výnimočnú bezpečnosť vašich vzoriek. Jednoduché programovanie cez menu a bezúdržbová prevádzka vám ušetrí čas pri vašich každodenných úlohách.  Liquistation môže byť kedykoľvek aktualizovaná na kompletnú meraciu stanicu pre moderné monitorovanie životného prostredia, ktorá vám poskytne flexibilitu pri riešení budúcich požiadaviek.