Jadrová energia je dôležitý zdroj na výrobu elektriny, ktorý zaručuje Slovensku určitú nezávislosť a pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Neuveriteľných 35 rokov je PPA CONTROLL a jej dcérske spoločnosti prítomná na 3. a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce. Aj od našich expertov teraz závisí úspech spustenia jej tretieho jadrového reaktora.

Jeden z pilierov slovenskej energetiky, Atómová elektráreň Mochovce, sa buduje už niekoľko desaťročí a stále nie je dokončená, aj keď tretí jadrový reaktor začína v roku 2023 konečne začať vyrábať elektrickú energiu.

Kým sa tak naplno stane, je potrebných ešte mnoho maličkých, ale dôležitých krokov a nespočetne veľa testov. Pretože štart jadrového reaktora je proces podobne náročný ako štart vesmírnej rakety.

PPA CONTROLL a jej dcérske spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých testov. Čo presne nás a celé Slovensko čaká?

Pomalý štart

Prvú paru nad novým jadrovým reaktorom v Mochovciach sme už síce videli, keď sa do atómovej elektrárne začalo navážať palivo, ale bola to len chvíľka.

Kým začne fungovať naplno, prechádza jadrový reaktor postupne fyzikálnym a energetickým spúšťaním. Náš holding je súčasťou celého procesu, keďže nás Slovenské elektrárne ako experta, ktorý poskytuje zákazkové a servisné služby v slovenských atómových elektrárňach, požiadali o podporu.

„Našou prácou je pomáhať s automatizovanými systémami riadenia technologických procesov tak, aby boli pripravené na každý test a každú skúšku,“ vysvetľuje Eugen Ferencz, vedúci skúšobný technik dcérskej spoločnosti PPA ENERGO.

Parogenerátor a impulzné rúrky.

Po zavezení paliva sa najskôr začalo tzv. fyzikálne spúšťanie, ktoré bolo rozdelené na viacero krokov: skompletizovanie reaktora, séria tlakových a technologických skúšok spojených s náhrevom bloku na približne 180 °C, vydanie súhlasného stanoviska Úradu jadrového dozoru. Následne sa mohol dosiahnuť minimálny kontrolovateľný výkon. Jadrový reaktor prvýkrát ožil!

Začali prebiehať riaditeľné jadrové reakcie a reálne fyzikálne spúšťanie reaktora. V tejto fáze sa overuje, či sa palivo aj reaktor správajú tak, ako sa očakávalo.

Úlohou PPA CONTROLL je počas celého procesu udržiavať elektrosystémy a systémy kontroly riadenia v požadovanom stave, overovať správnosť meraní, odstraňovať poruchy, ako aj pripravovať zariadenia na ďalšie testy.

Kobka meraní.

Krok za krokom

Keďže toto všetko sme na treťom bloku úspešne zvládli, na rad prišiel ďalší veľký krok – energetické spúšťanie. Znamená to, že sa prvýkrát roztočili turbíny a začali dodávať prvú energiu do siete, ale iba veľmi pomaly a naozaj postupne.

Zo začiatku na 5 % výkonu, opatrne sa výkon zvyšoval. Po každej zmene výkonovej hladiny nasledovala séria predpísaných testov.

Pri dosiahnutí 20 % výkonu bol do siete prifázovaný prvý turbogenerátor a opäť sa testovalo… Takto sa dopracujeme na výkonovú hladinu 55 %, keď môžeme pripojiť aj druhý turbogenerátor.

A znovu budeme testovať. Až kým nedosiahneme 100 %. Bude to veľký moment a zároveň to bude obdobie najťažších skúšok, ktoré sa dajú robiť iba raz.

Aj v tejto časti spúšťania tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa budeme po boku Slovenských elektrární podieľať na naplnení hlavného míľnika celej výstavby – úspešného splnenia 144-hodinového skúšobného chodu na 100 % výkonu.

Nádrže havarijných systémov.

Nehody sprísnili kritériá

Výstavba tretieho bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach sa síce začala už v roku 1987, ale musela sa vyrovnať s niekoľkými prestávkami. Najdlhšia trvala do roku 2008.

Ďalej napredovala len pomaly, čo spôsobili jednak zvyšujúce sa finančné nároky tohto projektu a jednak problémy v iných jadrových elektrárňach v rôznych kútoch sveta.

„Každý bezpečnostný incident vplýva na legislatívu a vytvára nové a nové požiadavky,“ hovorí Ľudmila Cagáňová, projektová manažérka PPA ENERGO, s. r. o., dcérskej spoločnosti patriacej do holdingu PPA CONTROLL, a. s.

Naposledy to bola havária v japonskej Fukušime, spôsobená zemetrasením a následnou tsunami, ktorá priniesla nové seizmické nároky na odolnosť a statiku jednotlivých zariadení atómových elektrární.

Po celý čas výstavby bol PPA CONTROLL jedným z hlavných dodávateľov stavby a dôležitým partnerom Slovenských elektrární. Spustením tretieho bloku Mochoviec sa však účasť odborníkov z PPA ENERGO na tomto projekte nekončí.

Atómová elektráreň bude potrebovať pravidelnú údržbu a veríme, že na základe našich dlhoročných skúseností pomôžeme tomu, aby jadrový reaktor dokázal bezchybne fungovať a vyrábať elektrickú energiu počas celej svojej životnosti, teda 60 rokov.