Cukrovar v Seredi spúšťa sezónu s novým ekologickým zdrojom na výrobu tepla
Fotovoltika nezaťažuje prostredie