Skupina PPA CONTROLL sa podieľa na mnohých zaujímavých projektoch na Slovensku aj v zahraničí. Vyhrať tender na dodávku materiálu a služieb pre Gigafactory, v ktorej sa budú vyrábať vozidlá Tesla, však považujeme za výnimočný úspech.

PPA ENERGO, a. s., dcérska spoločnosť holdingu PPA CONTROLL, vyhrala koncom roka 2020 tender vypísaný spoločnosťou Tesla v Berlíne na dodávku a montáž káblových trás, dodávku a kladenie napájacích a dátových káblov, inštaláciu elektrozariadení vrátane rozvodní vysokého a nízkeho napätia, montáž prípojnicového systému, dodávku a montáž zásuvkových a svetelných obvodov vrátane osvetlenia, uzemnenia a bleskozvodu, a to pre dva výrobné celky – výroba elektromotorov a kompletizácia elektrobatérií do rackov.

„Ide o projekt, ktorý z celkového rozsahu Gigafactory tvorí iba menšiu časť, ale určite ho považujeme za úspech. Navyše sa nám krok za krokom darí to, čo sme si na začiatku stanovili ako potenciálny cieľ – stať sa postupne z dodávateľa jedného konkrétneho menšieho projektu partnerom značky Tesla,“ povedal Ing. Peter Spilý, obchodný riaditeľ a konateľ spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o., patriacej do skupiny PPA CONTROLL.

 

Práca pre miliardára

Pokiaľ išlo o tender a nároky, bolo všetko štandardné. „Čo bolo a je extrémne neštandardné, je krátkosť času, v ktorom treba veci zrealizovať. Museli sme v rýchlosti zmobilizovať vyše sto našich pracovníkov a vyslať ich do Berlína.“

V tímoch pracujú 24 hodín denne. A vedenie projektu rieši nielen harmonogram prác a dodávky materiálov, ktorých je aktuálne nedostatok, ale aj ubytovanie tímov. Každý totiž musí bývať v inom dome, aby keď sa niekto z tímu nakazí covidom a zostane v karanténe aj s kolegami, bola partia zastupiteľná ďalšími plnohodnotnými a zdravými odborníkmi.

 

Gigantický projekt

Berlínska Gigafactory nemá len tradičné časti, ako je lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montážna hala, hala na výrobu a kompletizáciu batériových článkov pre elektromobily, ale aj mnoho ďalších objektov na podporu hlavnej výroby.

Celá strešná plocha výrobných hál bude v budúcnosti pokrytá fotovoltickými panelmi, ktoré budú čiastočne pokrývať spotrebu energie pre tento obrovský komplex.

„Tesla má veľa vecí veľmi dobre zvládnutých. Fascinujúce napríklad bolo, že keď sme začiatkom januára 2021 mobilizovali naše kapacity a prišli do Berlína prvýkrát, vo výrobných halách, do ktorých sme mali dodávať a inštalovať náš rozsah prác, takmer nič nebolo. V priebehu mimoriadne krátkeho času sa montážne haly zaplnili technológiou, čo nám, samozrejme, komplikovalo montáž,“ prezrádza zaujímavosti zo zákulisia Tesla Gigafactory P. Spilý. „Na druhej strane sa mnoho detailov spresňuje za pochodu a v projektoch sú nezrovnalosti, čo je pri takomto obrovskom projekte prirodzené. Tesla oceňuje partnerov, ktorí si nezrovnalosť všimnú a hneď aj navrhnú jej opravu alebo riešenie. My tak fungujeme, a preto sa náš objem prác pre automobilku rozširuje.“

 

Výroba už beží

Cieľom Elona Muska je vyrobiť do konca desaťročia 20 miliónov elektromobilov. Preto v berlínskom megazávode výroba komponentov už beží, hoci stavba stále nie je úplne dokončená.

„Vyrába sa aj v hale, na ktorej práve pracujeme. Hoci mali byť práce hotové do konca júla, momentálne sú hotové asi na 95 % a veci sa dorábajú za chodu. Tempo však nediktuje investičný tím, ale pracovníci zodpovední za výrobu. Tí buď povolia niečo na stavbe urobiť, alebo nie. Takže sa vyrába a stavba sa tomu prispôsobuje, nie naopak,“ odhaľuje netradičné postupy Ing. Ján Končál, projektový manažér dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o.

Darí sa nám reagovať flexibilne a dodávať dohodnuté technológie a materiály aj napriek materiálovej kríze. Vďaka tomu naša skupina PPA CONTROLL nahradila tradičného nemeckého dodávateľa a stala sa partnerom značky Tesla.

Do úplného dokončenia celého projektu Gigafactory na výrobu jedného z modelov Tesla, kde bude pracovať takmer 15-tisíc ľudí, ostávajú ešte takmer štyri roky, no investora napriek tomu tlačí čas a potrebuje, aby všetko napredovalo rýchlejšie, než je bežné.

„Krátkosť času, v ktorom treba veci zrealizovať, je naozaj neštandardná. V Tesle majú šancu uplatniť sa iba tí dodávatelia a firmy, ktoré dokážu svoje úlohy plniť v extrémne krátkom čase,“ uzatvára P. Spilý.