Interné politiky ochrany osobných údajov a IT

Vážení kolegovia,

Na tomto miest nájdete dokumenty, obsahujúce interné politiky ochrany osobných údajov a ochrany údajov v počítačoch, mobiloch a ostatných zariadeniach výpočtovej a komunikačnej techniky.
Pre zobrazenie obsahu dokumentu kliknite prosím na názov jednotlivých dokumentov uvedených nižšie:

  1. Stručné dokumenty obsahujúce minimálne požiadavky na bezpečnosť, s ktorými sa musia oboznámiť a dodržiavať ich všetci pracovníci spoločností skupiny PPA CONTROLLL
  2. Podrobné dokumenty – smernice, v ktorých sú interné politiky rozpracované detailne sú dostupné na firemnom intranete PPA CONTROLL
    • Smernica č. 05/2018 Interná politika ochrany osobných údajov skupiny PPA CONTROLL
    • Smernica č. 06/2018 Bezpečnostná politika IT skupiny PPA CONTROLL

Dodržiavaním interných politík chránite svoje osobné údaje, osobné údaje Vašich kolegov a obchodných partnerov.