ŽILINA: Simulátor riadenia tunelov má zvýšiť bezpečnosť ich prevádzky

Žilina 17. decembra (TASR) – Zvýšiť bezpečnosť pri prevádzke tunelov diaľničnej siete v Slovenskej republike má pomôcť simulátor riadenia tunelov, ktorý dnes predstavili na pôde Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline. Projekt, financovaný v rámci štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) s názvom Centrum výskumu v doprave, má ďalej pomôcť pri zbere

  • top2012

TOP DODÁVATEĽ 2012

Dňa 8. Marca 2013 Slovenské elektrárne už druhý raz pozvali na formálne stretnutie najvýznamnejších dodávateľov, aby im predstavili potreby, ciele a vízie spoločnosti. Súčasťou bolo i vyhlásenie najlepších dodávateľov Slovenských elektrární za rok 2012. Vyše desiatka nominovaných firiem sa uchádzala o zisk ocenenia v kategóriách hlavné podnikateľské činnosti, podporné činnosti, tovary, projekt výstavby 3. a

Pornstar Pictures Porn Hentai Porn Comics Porn Videos Best Porn Videos