Ocenenia

Slovenské elektrárne pri príležitosti Dňa dodávateľov odovzdávajú ocenenia v kategóriách core-business činnosti, podporné činnosti, tovary, projekt výstavby 3. a 4. bloku Atómových elektrární Mochovce, ale i v špeciálnej kategórii „Objav roka“.

Dcérska spoločnosť PPA ENERGO, s.r.o. získala v roku 2013 ocenenie Top dodávateľ v kategórii core-business činnosti a PPA CONTROLL, a.s. získala ocenenie za výstavbu nových blokov 3&4 v Mochovciach. V roku 2014 PPA CONTROLL, a.s. získala opätovne ocenenie v rovnakej kategórii.

V roku 2015 PPA ENERGO s.r.o. získala ocenenie Dodávateľ roka 2014 v kategórii Vodné elektrárne.