Logistický park pri Senci sa ďalej rozširuje.
LED značenie na zvládanie mimoriadnych situácií