Bez dobre pripraveného projektu a dokumentácie sa môžu veci komplikovať.
Projekčná činnosť