Moderné LED premenné dopravné značenie je základným nástrojom na riadenie a usmerňovanie dopravy na diaľniciach a v cestných tuneloch. Kľúčový význam zohráva v čase mimoriadnej či havarijnej situácie, kedy je nevyhnutné zabrániť ďalším škodám na majetku a ochrániť zdravie a životy ľudí.

LED svietidlá sa v posledných rokoch tešia čoraz väčšej popularite. Vedeli ste však, že LED svetelné značenie má neoceniteľný význam aj v oblasti cestnej dopravy?

Elektronické dopravné značky

Diaľnice a diaľničné tunely sú majstrovským dielom ľudského umu a technického pokroku. Zároveň sú však veľmi citlivým miestom, takpovediac, neuralgickým bodom, kde sú v prípade narušenia plynulosti dopravy ohrozené ľudské životy, zdravie a majetok.

Nevyhnutnou súčasťou moderných inžinierskych stavieb je preto LED premenné dopravné značenie, ktoré má oproti klasickému značeniu viacero výhod:

  • je pre motoristov dobre viditeľné aj z väčšej vzdialenosti a za každého počasia,
  • značky a výstrahy sa dajú jednoducho, rýchlo a bezpečne meniť podľa toho, ako si to situácia vyžaduje,
  • vďaka tomu LED dopravné značky pomáhajú udržiavať plynulosť, ale najmä bezpečnosť dopravy.IMG_7470

LED moderné dopravné značenie je na diaľniciach a v tuneloch základným nástrojom na riadenie a usmerňovanie dopravy. V prípade dopravnej nehody, požiaru, extrémnych poveternostných podmienok a iných okolností, ktoré môžu ohroziť vodičov, je prioritou informovať ostatných o nebezpečenstve a regulovať dopravu. Stať sa tak musí v podstate okamžite, v priebehu niekoľko málo minút.

„Súčasné technológie umožňujú prostredníctvom premenného dopravného značenia na báze LED informovať motoristov o nebezpečenstve v reálnom čase. Na najmodernejších LED PDZ značkách sa dá vopred nahrať neobmedzený počet symbolov a značiek, nielen najčastejšie používané povolenie alebo zákaz vjazdu vozidiel do jazdného pruhu, najvyššia povolená rýchlosť, varovanie pred poveternostnými podmienkami. Všetky je možné potom dynamicky meniť z riadiaceho centra,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií v spoločnosti PPA INŽINIERING, s. r. o., ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL.

LED značenie ako prvok pri riešení kritických situácií

Spoločnosť PPA INŽINIERING je výhradným zástupcom firmy DMV – výrobcu premenného dopravného značenia na báze LED – na Slovensku. DMV má pritom viacero unikátnych technických a technologických riešení. Napríklad minimálnu spotrebu elektrickej energie a zároveň zvýšenú efektivitu LED značenia. Symboly sú na ňom zobrazené najmodernejšou technológiou, takže sú dobre viditeľné a rozpoznateľné aj z väčšej vzdialenosti.

Hlavným faktorom pri nehodách v cestnej premávke je ľudské zlyhanie, preto pri riešení bezpečnosti treba počítať so psychickým rozpoložením vodiča v mimoriadnych situáciách. V týchto situáciách je dôležité upozorniť šoférov na hroziace nebezpečenstvo a zabrániť vjazdu do rizikovej zóny.tunel

Nezastupiteľnú úlohu má v takýchto prípadoch práve premenné dopravné značenie, ktoré je jediným vizuálnym prvkom na upozornenie a navigovanie vodičov. „V stresovej tiesňovej situácii je mimoriadne dôležitá jasná, prehľadná, dobre zrozumiteľná a vhodne zvolená symbolika dopravného značenia. A keďže vodiči si zmenu často nemusia všimnúť, naše LED premenné dopravné značenie má nielen výstražné ,blikače‘, ale aj funkciu takzvaného ,dýchania‘. Intenzita jasu značenia sa periodicky mení a tento dynamický prvok si vodič všimne,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický z PPA INŽINIERING, s. r. o.

Monitorovanie a riadenie značenia na báze LED

LED PDZ sa dá ovládať a monitorovať štyrmi rôznymi spôsobmi, aby fungovalo aj v lokalitách či situáciách, kde je pokrytie signálu telefónnymi operátormi slabé alebo z nejaké dôvodu zlyhá:

  1. ovládanie značenia cez počítač, tablet či smartfón, ktoré sú napojené na špeciálny softvér výrobcu,
  2. používanie webovej aplikácie alebo softvéru DMV Cloud Control,
  3. ovládanie a monitorovanie cez SCADA server,
  4. SMS správy.riadenie dopravy

Skúsenosti PPA INŽINIERING

Ako to celé funguje, môžeme vidieť napríklad v Tuneli Považský Chlmec, kde bola spoločnosť PPA INŽINIERING dodávateľom informačného systému diaľnice a premenného dopravného značenia v samotnom tuneli a v priľahlom úseku diaľnice.

„Systém je nastavený tak, aby značky reagovali skupinovo. To znamená, že ak napríklad v tuneli nastane problém, kedy je nutná jeho evakuácia, na LED PDZ na diaľnici sa automaticky objaví značenie, ktoré odkloní dopravu. Na realizáciu dopravného značenia v tomto tuneli sme mali iba štyri mesiace, ale naši špecialisti to zvládli,“ vraví Ing. Igor Jamnický.

Moderné premenné DMV značenie bolo v priebehu necelých dvoch mesiacov namontované, oživené, odskúšané a uvedené do prevádzky. Jeho komfort si denne užívajú motoristi na tomto vyťaženom úseku diaľnice a určite už pomohlo zachrániť aj nejeden život či predísť väčším škodám na majetku.