Dňa 16. apríla 2015 navštívil spoločnosť PPA CONTROLL prvý viceminister pre energetiku a bane Kubánskej republiky pán Raúl E. García Barreiro sprevádzaný veľvyslankyňou pani Loipou Sanchéz Lorenzo. Napriek tomu, že pán viceminister poznal našu spoločnosť už predtým, toto bola jeho prvá návšteva v PPA CONTROLL, a.s.

Vzácneho hosťa prijali Ing. Bystrík Berthoty, generálny riaditeľ, Ing. Jozef Prevaj, obchodný riaditeľ a Ing. Miroslav Gulčík, projektový manažér pre Kubu.

Po krátkej prezentácii aktivít PPA CONTROLL doma a v zahraničí oboznámil pán viceminister s možnosťami účasti PPA CONTROLL na realizácii energetických projektov na Kube, ako aj projektov v petrochemickom priemysle a v priemysle spracovania niklovej rudy.

PPA CONTROLL informovalo, že na kubánskom trhu pôsobí úspešne už viac ako desať rokov, kde sa sprostredkovane podieľa na modernizácii niklového závodu Ernesta Che Guevaru v meste Moa. Priamo spolupracuje PPA CONTROLL s kubánskym podnikom Energoimport pri obnove bloku č. 5 Planta Centro vo Venezuele.

Na záver návštevy obe strany vyslovili presvedčenie, že sa rozvinie spolupráca aj na ostatných projektoch pripravovaných na najbližšie obdobie vládou Kubánskej republiky.

Autor: Miroslav Gulčík

 

TOP DODÁVATEĽ 2014
TOP DODÁVATEĽ 2013