PPA CONTROLL, a. s., je už od začiatkov svojej histórie považovaná za komplexného dodávateľa a riešiteľa projektov v oblasti jadrovej energetiky. Postupne sa stala kľúčovým hráčom pri zabezpečovaní zdrojov elektrickej energie nielen na Slovensku, ale aj zahraničí.

Azda nie je nutné osobitne zdôrazňovať, že zabezpečenie výroby dostatku elektrickej energie je pre ľudstvo nevyhnutnosťou. V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie na minimalizovanie záťaže pre životné prostredie a stabilitu z hľadiska dodávky a bezpečnosti. Po nešťastných jadrových haváriách v Černobyle na Ukrajine či v japonskej Fukušime je téma jadrových elektrární pre mnohých strašiakom.

Aj preto je potrebné, aby sme sa pri diskusiách o jadrovej energii držali faktov.

Jadrová energia má stále využitie

  • Jadrové elektrárne produkujú viac ako 10 % celosvetovej energie. Na celom svete je v súčasnosti stále v prevádzke viac ako 450 reaktorov.
  • Aktivity v oblasti prevádzky a modernizácie existujúcich technológií budú pretrvávať minimálne nasledujúce polstoročie.
  • Ani na Slovensku zatiaľ nie je reálne nahradiť existujúce jadrové elektrárne tak, aby nebola ohrozená stabilita elektrizačnej sústavy a aby sa zároveň podarilo pokryť dopyt po elektrine zo strany zákazníkov.
  • Plán Ministerstva hospodárstva SR prijatý v decembri 2018 definuje vývoj energetiky v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Počíta s využívaním jadrovej energie ako hlavného bezuhlíkového zdroja elektriny.
  • Sprísnenie európskej legislatívy týkajúce sa bezpečnosti sa pretavilo do množstva nových technických opatrení (tzv. pofukušimské opatrenia), ktoré je nevyhnutné vykonať na fungujúcich jadrových elektrárňach a ešte vo väčšom rozsahu pri budovaní, spúšťaní a prevádzke nových zdrojov.
  • Tieto aktivity budú vyžadovať kompetentných odborníkov schopných zabezpečiť takúto údržbu a modernizáciu.

Bezpečnosť jadrových elektrární

Jadrová energetika k sebe pustí len skutočných odborníkov. Vo všetkých fázach kladie s ohľadom na bezpečnosť mimoriadne prísne nároky na odbornosť a profesionalitu.

Konkurenčná výhoda spoločnosti PPA ENERGO je najmä v dobrej znalosti technológií jadrových elektrární, ktorá výrazne ovplyvňuje aj kvalitu samotného riešenia.

Mimoriadnou devízou je taktiež kontinuita pri realizácii viacerých projektov v jadrovej energetike. „Táto kontinuita je nielen na Slovensku, ale aj v teritóriu Európy jedinečná a veľa firiem ju nemá možnosť reálne zažiť,“ konštatuje Zoltán Lovász, riaditeľ spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o.

PPA ENERGO

Aké sú naše skúsenosti s jadrovou energetikou?

Skúsenosti PPA ENERGO, s. r. o., sú komplexné a zjednodušene sa dajú zhrnúť do týchto bodov:

  • Výstavba nového jadrového zdroja – od návrhu až po finálnu realizáciu.
  • Prevádzka jadrového zdroja. Ide najmä o tri oblasti činností – rekonštrukciu, údržbu a inovácie.

Náš tím je zložený zo starších skúsenejších pracovníkov poznajúcich jednotlivé technológie a mladších odborníkov na tvorbu a používanie moderných softvérových riešení. To je výborný základ úspešného zvládnutia aj takých náročných projektov, aké sa vyskytujú v jadrovej energetike.

Schopnosť mobilizovať a manažovať dostatočný počet odborníkov stavia PPA CONTROLL, a. s., do pozície lídra na slovenskom trhu a preferovaného partnera aj pre mnohých zahraničných investorov v oblasti jadrovej energetiky.