Cestná sieť na Slovensku sa neustále modernizuje
PPA Controll rok 2020 zvládla dobre.