zbierajú dáta o používaní webstránky, ktoré nie sú nevyhnutné pre ich fungovanie a umožňujú nám adresnejšie a presnejšie cielenie reklám (napríklad na sociálnych sieťach) na základe profilácie a zaradenia návštevníkov webstránky do konkrétnych demografických skupín ako aj meranie úspešností týchto reklám a kampaní prípadne iné štatistické merania používania webstránky.