Skúsenosti a know-how skupiny PPA CONTROLL si vyberajú aj investori zo sveta športu. Boli sme dodávateľom služieb pri rekonštrukcii areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši a náš odtlačok je aj na novom futbalovom štadióne v Košiciach či v minulosti realizovanej rekonštrukcii futbalového stánku v Trnave.

Teší nás, že dobré meno PPA CONTROLL, a. s., sa už nespája iba s energetickými projektmi na Slovensku a v zahraničí, ale aj so športom. Našu skupinu tvorí viacero dcérskych spoločností, ale za každou jednou z nich sú ľudia, ktorí radi športujú a športu fandia. Nie je to však hlavný dôvod, prečo sme participovali na projektoch, ktoré pomáhajú športu.

Nové svetlo pre košický futbal

Tak ako všetkých ostatných, aj súčasťou športových projektov sme sa stali vďaka kvalite a šírke záberu našich služieb. Nové osvetlenie hracej plochy, tribún aj zázemia Košickej futbalovej arény (KFA) – Futbalový štadión Košice robila naša dcérska spoločnosť PPA INŽINIERING, s. r. o.

Okrem toho zapájala všetky VV/NN rozvody, osadila dva transformátory, zabezpečila odvetrávanie aj osvetlenie únikových ciest vrátane záložných zdrojov. Kvôli osvetleniu futbalového ihriska sme namontovali presne 128 reflektorov a na vonkajšej ploche 108 stožiarov s LED svietidlami.

Futbalový štadión Košice má naším pričinením nové, dostatočne výkonné napájanie pre prenosové vozy a tribúna C je zabezpečená izolovanou bleskozvodnou sieťou. Uzemnenie sme pripravili aj na ďalšiu etapu výstavby – pre tribúny B a D.

Vodný slalom v Liptovskom Mikuláši na vyššej úrovni

Druhým športovým projektom, na ktorom sme sa tento rok podieľali, je modernizácia areálu na tréningy a preteky vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši. Jeho kanály sa napájajú vodou z Váhu, ktorá má však ostatné roky nedostatočné prietoky, čo zásadne obmedzuje možnosti prevádzky areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši.

Jediným riešením bolo vybudovanie komplexného systému na spätné prečerpávanie vody pomocou výkonných čerpadiel. Súčasťou obnovy areálu vodného slalomu je aj vybudovanie klapkového systému na reguláciu vody v areáli, tri vodné čerpadlá, klapka na výpust vody z areálu, most a výťah pre lode. S týmto všetkým sa musel pri vytváraní projektovej dokumentácie „popasovať“ technický úsek našej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o. A potom sa mohol pustiť do práce realizačný tím.

PPA pre Slovensko

„Táto zákazka je pre nás dôležitá nielen z hľadiska prestíže, reklamy, referencie, ale aj z hľadiska spoločenského významu. Vnímame ju aj ako pomoc športu, ktorý nás – malú krajinu v srdci Európy – preslávil veľkými úspechmi na svetovej úrovni,“ povedal P. Volf.

Aj PPA CONTROLL tak nepriamo prispieva k vytváraniu dobrých podmienok na šport na Slovensku.