Ako veľký a silný zamestnávateľ cítime, že trh práce sa zmenil. Prax ukazuje, že väčšiu šancu uspieť majú uchádzači, ktorí sú flexibilní. Čo to znamená? Majú ťah na bránu, sú ochotní učiť sa nové veci a pracovať na svojom osobnostnom aj profesijnom raste. 

Ak chcete prácu v stabilnej firme, zamerajte sa na štyri odporúčania, ku ktorým na základe skúseností dospeli personálni manažéri dcérskych spoločností PPA CONTROLL, a. s.

1.Praxujte už počas školy

V PPA CONTROLL, a. s., sa mimoriadne zaujímame o spoluprácu s mladými ľuďmi. Vidíme zmysel v podpore ich vzdelávania a v tom, aby nielen nadobúdali zručnosti v reálnom pracovnom prostredí, ale zároveň aby nasávali jeho atmosféru.

Prax počas školy, ideálne v odbore, ktorému sa chce človek v budúcnosti venovať, zvyšuje šancu uchádzača na získanie práce a súčasne uľahčuje jeho prechod zo školy do praxe.

Plusovými bodmi na pracovnom pohovore sú však aj iné skúsenosti. Mínusovými zas informácia, že sa uchádzač okrem školy či športu nevenoval ničomu inému.

2.Zdokonaľujte sa v cudzích jazykoch

Pôsobíme v priemysle a hoci by sme boli radi, keby požadovaný štandard odbornej aj jazykovej prípravy uchádzačov o prácu zabezpečili odborné školy, realita je iná. V PPA CONTROLL ju v praxi zlepšujeme systémom odbornej prípravy a školení. Keďže pôsobíme aj na zahraničných trhoch, nie je to možné bez dostatočnej jazykovej prípravy. Angličtina je samozrejmosťou, iné jazyky ako napríklad nemčina, francúzština či ruština sú tiež veľmi vítané. Čím lepšie jazykové znalosti, tým väčšia šanca na trhu práce a vyšší plat.

3.Spolupracujte so skúsenými

V zlepšovaní schopností a znalostí uchádzačov o prácu a v ich rýchlom začlenení do pracovného procesu sa nám veľmi osvedčila medzigeneračná spolupráca. Využite každú príležitosť, keď môžete mať svojho mentora. Veľa vás naučí a vy jeho na oplátku obohatíte a osviežite mladíckym pohľadom na život.

Mentorstvo najlepšie funguje v tíme, kde sú motivovaní obaja – služobne starší kolega aj jeho mladšia dvojička. Bez chuti učiť a učiť sa zmysel mentorstva výrazne klesá.

„U nás to funguje takto: Každý nový člen tímu je zaradený do adaptačného procesu. Pracovná adaptácia zahŕňa procesy prispôsobovania a osvojenia si pracovných podmienok a profesionálnych aktivít. Cieľom je čo najrýchlejšie zvládnutie nárokov a požiadaviek zamestnanca na obsadzované pracovné miesto,“ vysvetľuje HR manažérka Martina Luptáková z dcérskej spoločnosti PPA Power DS, s. r. o.

4.Pripravte sa na pohovor

Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným, a na pracovnom pohovore to platí dvojnásobne. Podľa skúseností personálnej manažérky Mgr. Viery Konečnej z dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o., mnohí uchádzači o prácu nevedia odpovedať na otázku, čo očakávajú od svojho zamestnávateľa, a nemajú jasné ciele svojho kariérneho napredovania. Pre zamestnávateľa je však veľmi dôležité zistiť, čo očakávate od svojej práce a kam sa v nej chcete dostať, aby vedel, či sa záujmy oboch strán stretnú.

„Prax preukázala, že uchádzači so serióznym záujmom nájsť si prácu, prídu na osobný pohovor pripravení odprezentovať svoje odborné vedomosti a praktické skúsenosti. Zároveň sa aktívne zaujímajú o konkrétnu pracovnú ponuku zamestnávateľa,“ je presvedčená aj HR manažérka M. Luptáková.