Vlastník elektromobilu si okrem pokuty za rýchlosť, či parkovanie musí dávať pozor aj na pokuty za prekročenie odberu elektriny pri nabíjaní.

Nabíjanie elektromobilu

Počet elektromobilov na Slovensku postupne rastie, za čo môžu aj dotácie na nákup elektromobilov  či budovanie infraštruktúry nabíjacích staníc. Keďže nabíjanie na verejných staniciach je však stále pomerne drahé, množstvo vlastníkov elektromobilov a hybridov sa snaží nabíjať lacnejšie na vlastnej nabíjačke doma, či v zamestnaní.  Majitelia áut na elektrický pohon aj majitelia nehnuteľností s nabíjacími stanicami však môžu byť nemilo prekvapení pokutami za odber elektriny pri nabíjaní.

Na čo myslieť pri budovaní nabíjacích staníc?

Elektromobil, ktorý sa nabíja, predstavuje pre elektrické rozvody budovy významnú záťaž. Pri montáži nabíjačky sa však na tento faktor obvykle neberie ohľad. A to je chyba. Ak je nabíjačiek viac, elektrikári pri montáži zvýšia aj hlavný istič budovy, čo však vyústi do vyšších mesačných fixných poplatkov za elektrický výkon. Ak má budova predimenzovaný hlavný istič, môžu sa zbytočné náklady vyšplhať aj nad 1000 €/mesiac.

Ak má budova, kde sú nabíjačky pripojené, hlavný istič naopak poddimenzovaný, môže byť situácia ešte horšia. Ak napríklad počas teplého dňa budú rozvody elektriny zaťažené chladením budovy a zároveň sa prídu nabíjať elektrické vozidlá, môže sa sieť preťažiť, čo bude mať za následok výpadok elektriny v celej budove.

Naša spoločnosť PPA Power DS rieši tento problém inteligentným riadením nabíjania, čím dosahuje maximálnu bezpečnosť, aj úsporu v poplatkoch za elektrickú energiu. Riadiaci systém sleduje elektrické rozvody budovy a v prípade nedostatku voľnej kapacity, mierne znižuje rýchlosť nabíjania. Systém vie nabíjačke, aj elektrickému vozidlu „povedať“ koľko môže v danom okamihu zo siete odoberať. Tým sa optimalizuje zaťaženie elektrických rozvodov budovy a tiež nehrozí riziko výpadku elektriny. Základnú funkcionalitu tohoto systému vieme dodať už v cene nabíjačiek.

Optimalizácia nabíjania elektromobilov

Podobná situácia je v obchodných centrách, hoteloch a na firemných parkoviskách. V týchto objektoch sa stáva, že niektoré dni nenabíja nikto, inokedy sú obsadené aj všetky nabíjačky. Obchodné centrá aj hotely sú obvykle napojené na rozvody vysokého napätia a majú zmluvný limit výkonu, ktorý sa nazýva rezervovaná kapacita. Za prekročenie rezervovanej kapacity účtujú distribútori elektriny vysoké pokuty, až 33€ za každý kW prekročenia.

Predstavme si, že je teplý letný deň, chladenie beží naplno a obchodné centrum je na hornej hranici rezervovanej kapacity. Príde majiteľ bežného elektrického auta, nabíja sa výkonom 50 kW a zatiaľ si dá obed. O 45 minút spokojný odchádza z nákupného centra s nabitým vozidlom. Spokojný však nebude majiteľ centra, ktorému v takejto situácii príde o mesiac pokuta za prekročenie výkonu 50 kW x 33 € čo je 1 650 €!

Riešenia od PPA Power DS

Riešenie od PPA Power DS by takejto situácii nielen zabránilo, ale ju aj predvídalo. Systém monitoruje odber obchodného centra na minútovej báze a v prípade nedostatočnej kapacity včas upozorní majiteľa na potrebu jej zvýšenia. Naša spoločnosť tiež inštaluje v takýchto objektoch batériové zásobníky malých rozmerov, ktoré vedia v krízovej situácii zabrániť prekročeniu výkonu a v ostatnom čase sa využívajú ako záložný zdroj.

Spoločnosť PPA Power DS prevádzkuje aj početné fotovoltické inštalácie. Spojením fotovoltiky, obchodných centier a batérií vznikajú zaujímavé synergie. Počas maxím slnečného žiarenia vyrábajú naše FVE elektrárne najviac elektriny a práve v tom čase aj obchodné centrá ktoré prevádzkujeme potrebujú najviac elektriny na chladenie. Pokročilými technológiami vieme tieto synergie využiť a prispievať tak k stabilite celej elektrizačnej sústavy a k úspore nákladov pre našich zákazníkov.