Takmer rok dcérska spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., pracovala na modernizácii úseku západnej diaľnice D1. Experti z PPA INŽINIERING, s. r. o. inštalovali desiatky nových zariadení, ktoré prispeli k zvýšeniu bezpečnosti premávky.

V januári sa na 44 kilometrov dlhom úseku D1 medzi Trnavou a Hornou Stredou dokončilo testovanie zariadení a informačných systémov, ktorými Národná diaľničná spoločnosť zmodernizovala túto časť západnej diaľnice.

Teraz už môžu všetci motoristi využívať výhody, ktoré nové systémy a informačné zariadenia, navrhnuté a nainštalované aj v spolupráci s PPA INŽINIERING, s. r. o., prinášajú.

Moderné vylepšenia

Konkrétne sa inštalovalo 15 nových portálových konštrukcií na dopravné značenie, 8 veľkoplošných a 14 malých premenných mechanických značiek, veľkorozmerný panel s premennými dopravnými značkami na báze LED technológie aj 4 LED textové informačné panely.

Hlavným dodávateľom prác na modernizácii integrovaného riadiaceho systému dopravy, tzv. IRSD, bolo PPA CONTROLL, a. s.

Modernizácia priniesla motoristom mnoho benefitov, pretože sa zvýšil prehľad o aktuálnej dopravnej situácii. O nej vodičov informuje premenné dopravné značenie na novovybudovaných portáloch.

V celom modernizovanom úseku diaľnice boli navyše vymenené a doplnené aj telefóny núdzového volania a 7 meteostaníc. Na križovatkách je 8 nových sčítačov dopravy a 57 otočných kamier na sledovanie dopravnej situácie.

Lepší komfort jazdy

„Vyššiu bezpečnosť premávky, plynulosť a komfort jazdy zabezpečuje LED dopravné značenie, ktoré je riadené zo Strediska správy a údržby diaľnic v Trnave,“ vysvetlil Igor Jamnický z PPA INŽINIERING. „V prevádzkovej budove sme zriadili nové operátorské pracovisko s počítačovým systémom ISD a videostenou. Na celom úseku D1 sme pre potreby technologických zariadení vybudovali novú napájaciu a rozvodnú sieť, ako aj novú trafostanicu.“

Vyššia bezpečnosť

Týmto úsekom prechádza denne 32- až 45-tisíc vozidiel. Sme presvedčení, že aj vďaka nasadeniu, skúsenostiam a odbornosti našich pracovníkov bude tento vyťažený úsek diaľnice ešte bezpečnejší a s plynulejšou dopravou, ktorá sa dá v prípade akéhokoľvek problému regulovať v aktuálnom čase. Zabráni sa tak (ďalším) nehodám a škodám na zdraví aj majetku.