fbpx

Stredoškoláci a vysokoškoláci: Kto má šancu uplatniť sa na trhu práce?

Home/Stredoškoláci a vysokoškoláci: Kto má šancu uplatniť sa na trhu práce?/

IT špecialista senior

MIESTO PRÁCE Bratislava DRUH PRACOVNÉHO POMERU Hlavný pracovný pomer POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA spoľahlivosť, zodpovednosť, analytické myslenie, cieľavedomosť, samostatnosť, iniciatívnosť, vynachádzavosť, ochota vzdelávať sa, schopnosť pracovať v tíme, ochota deliť sa o svoje poznatky Viac v prílohe nižšie. Spĺňaš všetky predpoklady? Vyplň dotazník a prilož k nemu svoj životopis. [...]

Nový projekt: Ekologizácia Martinskej teplárenskej

Doteraz takmer polovicu obratu spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., tvorili aktivity v jadrovej energetike, najmä projekty súvisiace s JE Mochovce. Do budúcnosti však potrebujeme hľadať aj nové oblasti, kde dokážeme uplatniť svoje skúsenosti, odborné znalosti aj finančnú stabilitu. „Aktivity v jadrovej energetike by z dlhodobejšieho hľadiska nedokázali naplniť ciele v oblasti diverzifikácie podnikania, príjmov a zisku, ktoré si [...]

Sladká výzva: Budujeme novú tepláreň v Seredi

Už na jeseň 2020 začala PPA CONTROLL, a. s., stavať na „zelenej lúke“ v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary, s. r. o., v Seredi moderný, spoľahlivý, vysoko efektívny a ekologický energetický zdroj výroby tepla na báze zemného plynu. V tomto projekte na kľúč prinesieme nové riešenia, ktoré cukrovaru ušetria finančné zdroje, znížia energetickú náročnosť výroby cukru a významne prispejú k zníženiu [...]

Energetický biznis miestnych distribučných sieti v obchodných centrách a business centrách

Legislatíva EÚ umožňuje v súkromných objektoch prevádzkovanie miestnych distribučných sietí. Spoluprácou s PPA Power DS s.r.o. má majiteľ objektu plnú kontrolu nad ním vybudovanými sieťami, územím, aj odberateľmi energií. Majiteľ objektu získava profit z energetického biznisu, ktorý by inak prenechal dominantným energetickým koncernom v regióne. Spoluprácou s PPA Power DS majiteľ obchodného centra získa [...]

Zvyšovanie účinnosti fotovoltických elektrární

zistenie skutočného výkonu a účinnosti elektrárne odhalenia tzv. „hotspot-ov“ a vysokých prechodových odporov meranie elektrických veličín fotovoltických panelov a meničov odhalenie poškodených alebo nefunkčných častí elektrárne zvýšenie účinnosti a výnosov elektrárne o viac ako 2 %

Jadrová fúzia tokamaku ITER so slovenskými technológiami

V spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., sme hrdí, že môžeme byť súčasťou projektov, o ktorých sa raz môže písať v učebniciach dejepisu. V roku 2016, sa začal písať príbeh slovenskej účasti na realizácii projektu ITER, ktorého výsledkom bude spustenie najväčšieho fúzneho reaktora na svete do prevádzky. Na realizácii projektu lokalizovaného na juhu Francúzska sa v súčasnosti podieľa 35 [...]

Ako nabíjať elektromobil bez pokuty?

Vlastník elektromobilu si okrem pokuty za rýchlosť, či parkovanie musí dávať pozor aj na pokuty za prekročenie odberu elektriny pri nabíjaní. Nabíjanie elektromobilu Počet elektromobilov na Slovensku postupne rastie, za čo môžu aj dotácie na nákup elektromobilov  či budovanie infraštruktúry nabíjacích staníc. Keďže nabíjanie na verejných staniciach je však stále pomerne drahé, množstvo vlastníkov [...]

Servis a údržba

Servis a údržba Na všetky nami dodávané systémy a zariadenia poskytujeme rôzne služby aj po realizácii inštalácie a oživení. Patria sem hlavne nasledovné činnosti: Záručný, pozáručný servis a údržba všetkých dodávaných systémov a zariadení Kalibrácie a opravy systémov fyzikálnych a chemických meraní Kalibrácie teplôt, tlakov a elektrických veličín AC/DC Termovízne merania [...]

Výstavba a rozvoj infraštruktúry v lokalite D1 Park Senec

Výstavba a rozvoj infraštruktúry v lokalite D1 Park Senec V lokalite D1 Parku pri Senci zabezpečujeme rozvoj tohto územia pre potreby priemyslu. Od samotných legislatívnych úkonov až po následnú realizáciu poskytujeme komplexné služby pri výstavbe infraštruktúry. Komunikácie Rozvody elektrickej energie VN a NN Plynovod Vodovod Splašková a dažďová kanalizáci Referencie [...]

Go to Top