Opis projektu

Oprava elektroinštalácie merania regulácie, pomocných pohonov pre turbodúchadlá TD1, TD2 a TD3

  • Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD stavby
  • Dodávka a montáž technologických zariadení
  • Skúšky a uvedenie do prevádzky
  • Dodávka prevádzkových poriadkov a DSVS