Opis projektu

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je dodávateľom elektrickej energie a plynu. Svojou činnosťou pre konečných odberateľov zabezpečuje:

  • Nákup a následnú dodávku elektriny a plynu
  • Prevádzkovanie miestnej distribučnej siete
  • Spolupráca pri návrhu a rozvoji energetickej siete územia
  • Vytváranie a registrácia nových odberných miest, certifikácie v zmysle legislatívnych predpisov
  • Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby
  • Implementácia Inteligentných meracích systémov v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z.
  • Diaľkový monitoring, meranie odberov a zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom
  • Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých odberateľov v rámci MDS
  • Kompenzácia účinníka
  • Analýza kvality siete, meranie zaťaženia a výkonov