Opis projektu

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je poskytovateľom služieb pre prevádzku bioplynových staníc elektrární Drahovce. Svojou činnosťou zabezpečuje:

  • Nepretržitý dohľad nad výrobou elektriny v požadovaných parametroch
  • Poradenstvo v elektroenergetike
  • On-line monitorovanie hlavného elektromera
  • Držanie pohotovosti 24/7 v prípade dátovej poruchy
  • Legislatívna správa „na kľúč“ a plnenie všetkých povinností za výrobcu (oznámenia, hlásenia, poskytovanie dát, fakturačné podklady, výkazy a iné)