Portfolio

/Referencie/
jaguar

Jaguar Land Rover

, ,

LAKOVŇA – kompletná realizácia časti elektro, MaR, EPS a ERO: hlavné a núdzové osvetlenie riadiaci systém hlavného a núdzového osvetlenia trafostanice – transformátory 22kV/400V vrátane riadenia záskoku transformátorov rozvádzače (VN 22kv; hlavné rozvádzače NN; aktívne filtre a kompenzačné rozvádzače; podružné rozvádzače NN) káblové trasy a kabeláž VN a NN elektrická požiarna signalizácia a evakuačný rozhlas

titulka Povazsky Chlmec

Tunel Považský Chlmec

,

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) - v prevádzke od 12/2017. PPA CONTROLL, a.s. realizovala nasledovné technologické objekty tunela Považský Chlmec - 2 x 2200 m: Projektovú dokumentáciu pre realizáciu technologickej časti tunela Centrálny riadiaci systém Kompletná dodávka HW riadiaceho systému SIMATIC S7-400H, vrátane rozvádzačov. Programovanie riadenia dopravy, ISD, EPS, vrátane vizualizácie a dotykových panelov Integrované

APP titulka

APP Lozorno

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých odberateľov v rámci MDS Kompenzácia účinníka Analýza kvality siete,

FEELSS Ilava Titulka

Hala FELSS Ilava

, ,

Napájanie technologických zariadení Dodávka a montáž transformátora a jeho napojenie na VN Dodávka a montáž NN rozvádzača RH03 Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača RC03 Dodávka a montáž prípojnícového  systému SIEMENS PS2500/PS1600 Napojenie výrobnej technológie vrátane nosných trás Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

CSA Hygiene Titulka

SCA Hygiene s.r.o.

, , ,

PS02 Prípojka VN a rozvádzače rozvodne VH6 Dodávka a montáž transformátorov a ich napojenie na VN Dodávka a montáž VN-odpínačov vrátane napojenia na VN-prívod vo VH4 Dodávka a montáž rozvádzačov v rozvodni VH6 polia RH11/x a RH12/x a ich napojenie na príslušné transformátory Dodávka a montáž kompenzačných rozvádzačov RC11 a RC12 v priestoroch SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do

AOC Gagarinova Titulka

Administratívne obchodné centrum Gagarinova Bratislava

, , ,

Dodávka a montáž kompletnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov v novopostavenom administratívno-obchodnom centre Dodávka a montáž NN prípojky Preložky NN káblov Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

titulka

Zuckermandel – ČSOB banka

, , ,

Montáž silnoprúdových rozvodov elektroinštalácie a svetelných okruhov Centrálny batériový systém Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Derby Titulka

Derby&Derbyshire – spaľovňa odpadu

, , ,

Výroba, dodávka a montáž rozvádzačov, prepojovacích skriniek, vypínačových skriniek Dodávka a montáž UPS 110V DC a 400V AC Dodávka a montáž pancierových káblov, káblových nosných systémov pre rozvody nízkeho napätia, inštrumentácie a optických sietí Testovanie káblových systémov, inštrumentácie a optických sietí Inžinierska podpora pri projekte a montáži Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Nemocnica Michalovce

Nemocnica Novej Generácie Michalovce

,

Dodávka a montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov Dodávka a montáž NN prípojky k novej budove nemocnice Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

Elektráreň v niklovej huti Moa, Kuba

Zahraničie

Elektráreň Starobeševo (Ukrajina) Elektráreň v Hama (Sýria) Elektráreň v Kaboun (Sýria) Elektráreň v Midan (Sýria) Tepelná elektráreň pre niklový závod v Moa (Kuba) Dodávky pre linky potravinárskeho priemyslu – ODENBERG  ENGINEERING (USA, Japonsko, Francúzsko, Poľsko, Egypt, Juhoafrická republika, Anglicko, Čína, Grécko, Holandsko, Kanada, Nemecko, Španielsko, Turecko) Voestalpine AG Linz (Rakúsko - železiarne) Tepelná elektráreň vo